08.01.2018

OBRANA ZAVRŠNOGA RADA- Specijalistički diplomski stručni studij

TIHANA LIKAREVIĆ, bacc.ing.agr.  5. veljače 2018. u 9,00 sati
brani završni specijalistički diplomski stručni rad " REGIONALNE RAZLIKE U STAVOVIMA KUPACA EKOLOŠKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLVAČKE ŽUPANIJE" - mentorica dr.sc. Kristina Svržnjak, prof.v.š.