05.06.2018

OBRANA ZAVRŠNOGA RADA- Specijalistički diplomski stručni studij

TOMISLAV ZRINSKI, bacc.ing.agr. 10.7.2018. u 11,00 sati
brani završni specijalistički diplomski stručni rad "ANALIZA PROJEKTNOG PRISTUPA NA PRIMJERIMA PROJEKATA RAZVOJA POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA U VRAŽDINSKOJ ŽUPANIJI U RAZDOBLJU 2015.-2016.- mentor dr.sc. Krunoslav Škrlec,prof.v.š.