18.07.2017

OBRANA ZAVRŠNOGA RADA- Specijalistički diplomski stručni studij

GORAN ŠPIGL, bacc.ing.agr. 21. srpnja 2017. u 11,00  sati
brani  završni specijalistički diplomski stručni rad "ANALIZA INVESTICIJSKOG PROJEKTA TVRTKE ORADA ADRIATIC D.O.O"-mentor  dr.sc. Krunoslav Škrlec,v.pred.

ANA LONJAK, mag.oec. 21. srpnja 2017. u 11,00 sati
brani  završni specijalistički diplomski stručni rad " UČINKOVITOST PRIMJENE PROGNOZNIH MODELA I PRAGOVA ODLUKE U ZAŠTITI PŠENICE OD BOLESTI"-mentorica dr.sc. Marijana Ivanek-Martinčić, prof.v.š.

ŽELJKA ABRAMOVIĆ, bac.ing.agr., 25. srpnja 2017. u 10,00 sati
brani završni specijslistički diplomski stručni rad  "UZGOJ I OČUIVANJE KOKOŠI HRVATICE U DALMATINSKOJ ZAGORI UZ POTPORU FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST"- mentorica Marija Meštrović, dipl.ing., v.pred.

ZDRAVKA ANDRAŠIĆ, bacc.ing.agr.
Datum obrane završnog rada:  26. srpnja 2017. u 10,00 sati

Naslov rada: " ZAŠTITA AUTOHTONIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA KROZ PROVEDBU DRŽAVNIH POTPORA"- mentor mr.sc. Đurica Kalember,v.pred.


INES JELEN, bacc.oec. 26.  srpnja 2017. u 12,00 sati

brani završni specijslistički diplomski stručni rad  " ZASTUPLJENOST ZAŠTIĆENIH POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA U PONUDI RURALNOG TURIZMA SREDIŠNJE HRVATSKE" - mentorida dr.sc. Kristina Svržnjak