11.10.2018

OBRANA ZAVRŠNOGA RADA- Specijalistički diplomski stručni studij


MATEJA SEMPER,bacc.ing.agr., 24. listopada 2018. u 11,00 sati
brani završni specijalistički diplomski stručni rad "ANTIMIKROBNA REZISTENCIJA SOJEVA BAKTERIJE ECHERICIHIA COLI U KONVENCIONALNIM I ORGANSKIM UZGOJIMA SVINJA"- mentorica dr.sc. Tatjana Jelen

IVAN MASNEC, bacc.ing.agr., 24. listopada 2018. u 11,30 sati
brani završni specijalistički diplomski stručni rad  UPRAVLJANJE MARKETINGOM NA PRIMJERU ASORTIMANA BIKOVSKOG REPRODUKTIVNOG MATERIJALA I OPREME U PODUZEĆU NOVA GENETIK D.O.O."- mentor mr.sc. Silvije Jerčinović