16.03.2018

OBRANA ZAVRŠNOGA RADA- Preddiplomski stručni studij Poljoprivreda

Student, MARKO JURČEC, 21.ožujka 2018. u 13,30 sati
brani završni rad "TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE BIJELOG SJEZA NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU POZDEREC."- mentorica dr.sc. Renata Erhatić

Studentica MAJA BEŠENIĆ, 23. ožujka 2018. u 9,00 sati
brani završni rad "UZGOJ KADIFICA (TAGETES SP.) U VRTNOM CENTRU AGROKUĆA D.O.O. KOPRIVNICA"-mentorica dr.sc. Dijana Horvat