15.01.2019

OBRANA ZAVRŠNOGA RADA- Preddiplomski stručni studij Poljoprivreda

Studentica BARBARA IMBRIŠA, 10. siječnja  2019. u 9,00 sati
brani završni rad KREIRANJE RURALNO-TURISTIČKOG PROIZVODA ZA MALDE"- mentorica dr.sc. Kristina Svržnjak


Student MATEO GOLUBIĆ, 10. siječnja  2019. u 9,30 sati
brani završni rad "TRADICIJSKI OBRTI KAO RURALNO-TURISTIČKE ATRAKCIJE U KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI"- mentorica dr.sc. Sandra Kantar

Student JOSIP UREMOVIĆ, 18.1.2019. u 10,00 sati
brani završni rad "MOGUĆNOST SUZBIJANJA ZELENE BRSKVINE UŠI (Myzus persicae Sulzer) BIOPESTICIDIMA"-mentorica dr.sc. Marijana Ivanek-Martinčić

Studentica ŽELJKA SINKOVIĆ, 22.1.2019. u 13,15 sati
brani završni rad "SMJERNICE RAZVOJA EKO SAJMA U ČAZMI IZ PERSPEKTIVE EKOLOŠKIH PROIZVOĐAČA"- mentorica dr.sc. Kristina Svržnjak, prof.v.š.