12.11.2018

OBRANA ZAVRŠNOGA RADA- Preddiplomski stručni studij Poljoprivreda

Student ALEN KUNIĆ, 16.11.2018. u 11,30 sati
brani završni rad "USPOREDNA ANALIZA ORGANIZACIJE MEĐUNARODNOG POLJOPRIVREDNOG PROLJETNOG BJELOVARSKOG SAJMA, KAO SPECIFIČNOST ELEMENATA PROMOTIVNOG SPLETA U PERIODU OD 2001.-2017."- mentor mr.sc. Silvije Jerčinović