20.09.2018

OBRANA ZAVRŠNOGA RADA- Preddiplomski stručni studij Poljoprivreda

Studentica  MARTA POVIJAČ, 11.9.2018. u 10,00 sati
brani završni rad "ANALIZA PRODAJE REZANOG CVIJEĆA U CVJEĆARNICI "CAMELLIJA" KRIŽEVCI-
mentorica Dušanka Gajdić, univ,spec.oec.,v.pred.

Studentica MARTINA JAIĆ, 14. 9.2018. u 10,00 sati
brani završni rad "LABORATORISJKA I POLJSKA KLIJAVOST CERTIFICIRANOG SJEMENA ODABRANIH CVJETNIH VRSTA ISPITANA NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA U 2017. GODINI"- mentorica dr.sc. Dijana Horvat, pred.

Studentica LARISA JELAK, 17.9.2018. u 8,30 sati
brani završni rad "UTJECAJ LISNE POVRŠINE, LOKACIJE I GENOTIPOVA LOVORA  (LAURUS NOBILIS L.)  NA AKUMULACIJU UKUPNIH ETERIČNIH ULJA" - mentor dr.sc. Siniša Srečec, prof.v.š.

Studentica STEFANI MALTARIĆ, 18.9.2018. u 10,00 sati
brani završni rad "POSTUPCI PRANJA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE U POGONU SIRANE PRI PROIZVODNJI POLUTVRDOG SIRA U "SIRELI" BJELOVAR"-mentor dr.sc. Damir Alagić, prof.v.š.

Studentica DIJANA ČEH, 19.9.2018. 9,00 sati
brani završni rad "ODREĐIVANJE BIOGENIH ELEMENATA U RAZLIČITIM GENOTIPOVIMA PŠENICE U 2017."- mentorica dr.sc. Vesna Samobor, prof.v.š.

Studentica IVANA PONGRAČIĆ, 19.9.2018. u 10,00 sati
brani završni rad "SJEMENSKA PROIZVODNJA GRAHA NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU PONGRAČIĆ U 2015."- mentorica dr.sc. Vesna Samobor, prof.v.š.

Student MARTIN IŠTVANOVIĆ, 19.9.2018. u 10,00 sati
brani završni rad "HRANIDBA MLIJEČNIH KRAVA NA OPG-U  IŠTVANOVIĆ"- mentor dr.sc. Dejan Marenčić, prof.v.š.

Studentica ANTONELA VUKADIN, 19.9.2018. u 11,00 sati
brani završni rad "UTJECAJ VREMENSKIH PRILIKA NA FAZE RAZVOJA SOJE U MIKROPOKUSU NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA  U 2017."  - mentorica dr.sc. Vesna Samobor, prof.v.š,

Student MILAN SUŠA, 20.9.2018. u 9,00 sati
brani završni rad "PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA JABUKA U REPUBLICI HRVATSKOJ I SVIJETU"-mentorica Dušanka Gajdić, univ,spec.oec.,v.pred.

Studentica ADISA ĆATIĆ, 21.9.2018. u 8,30 sati
brani završni rad "HALAL KVALITETA PREHRAMBENIH PROIZVODA U REPUBLICI HRVATSKOJ"- mentorica Dušanka Gajdić, univ,spec.oec.,v.pred.

Student FILIP TRETINJAK, 25.9.2018. u 10,00 sati
brani zavrđni rad "ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA ZA POTREBE UVOZA STOKE ZA UZGOJ I KLANJE" - mentor mr.sc. Silvije Jerčinović, v.pred.