18.01.2017

TESTIRANJE ZIMSKOG SEMESTRA I UPISI U LJETNI SEMESTAR AK.GOD. 2016./2017.

TESTIRANJE ZIMSKOG SEMESTRA I UPISI U LJETNI SEMESTAR AK.GOD. 2016./2017.

 

*za redovite studente  II., IV. i VI. sem.  i ponavljače

od 15. - 28. veljače 2017.

svaki dan od 8,00 do 11,00 sati

 

 

*za izvanredne studente II., IV. i VI. sem. i ponavljače

od 15. - 31. ožujka  2017.

svaki dan od 8,00 do 11,00 sati

 

 

 

Redoviti i izvanredni studenti ak.god. 2015./2016. za testiranje zimskog i upis ljetnog semestra trebaju imati

SVE potpise predmetnih nastavnika.

 

Za upis ljetnog semestra studenti ne plaćaju troškove upisa.

 

 

Nastava u ljetnom semestru za redovite studente počinje

1. ožujka (utorak) 2016.  

prema rasporedu koji će biti objavljen na web-u Učilišta.

 

 

 

 

Prodekanica za nastavu i studente:

Prof.dr.sc. Tatjana Jelen,v.r.