23.01.2015

Nastava - kolegij Agrarna politika - redoviti stručni studij Poljoprivreda - VI semestar

​OBAVIJEST REDOVITIM STUDENTIMA TREĆE GODINE - SVI SMJEROVI

20.11.2014

PROMJENA TERMINA ISPITA - dr. sc. MARIJANA IVANEK - MARTINČIĆ

OBAVIJEST

PROMJENA TERMINA ISPITA - dr. sc. MARIJANA IVANEK - MARTINČIĆ 

ISPITI (OSNOVE ZAŠTITE BILJA, INTEGRIRANA ZAŠTITA BILJA I HRANIDBA I METODE ZAŠTITE BILJA) ĆE SE ODRŽATI U PONEDJELJAK 24. studenoga 2014. u 17.00 sati

19.11.2014

NASTAVA 1. GODINA - MATEMATIKA


POŠTOVANI STUDENTI  

NASTAVA IZ DIJELA MATEMATIKA KOLEGIJA PRIMJENA MATEMATIKE I INFORMATIKE U POLJOPRIVREDI ODRŽAVATI ĆE SE PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU

PREDAVANJA U VELIKOJ DVORANI NA RATARNI 

PRVA 4 SATA U PONEDJELJAK 24.11.2014; 8.12.2014 I 22.12.2014

VJEŽBE u INFORMATIČKOJ UČIONICI

SVAKA SRIJEDA     1. i 2. SAT - GRUPA 1. i 5.,    3. i 4. SAT GRUPA 2. i 6,

SVAKI ČETVRTAK   1. i 2. SAT - GRUPA 3. i 7.    3. i 4. SAT GRUPA 4. i 8.