09.02.2018

Knjiga sklopljenih ugovora - sporazuma Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima u 2017


U privitku se nalazi knjiga sklopljenih ugovora - sporazuma Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima u 2017. godini.
02.02.2018

Plan nabave za 2018. godinu


Plan nabave za 2018. god. Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima
26.09.2017

Knjiga sklopljenih ugovora - sporazuma Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima u 2016. godini.


U privitku se nalazi knjiga sklopljenih ugovora - sporazuma Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima u 2016. godini.
03.08.2017

Obavijest ponuditeljima


Obavijest ponuditeljima na Poziv za dostavu ponuda klasa: 401-01/17-01/01, urbroj: 2137-78-17/114 dana 27.  srpnja 2017. za izvođenje radova na adaptaciji kancelarija Učilišta.
27.07.2017

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na adaptaciji kancelarija Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima na Ratarni


Pozivamo vas da nam dostavite ponudu s troškovnikom za radove na adaptaciji kancelarija Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima na Ratarni
21.06.2017

ODLUKA o utvrđivanju procedure jednostavne nabave roba i usluga


ODLUKA o utvrđivanju procedure jednostavne nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn te radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn u Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima.
16.02.2017

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2016


U privitku se nalazi Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2016. godini.
26.01.2017

Poziv br. 1/2017. za dostavu ponuda za proizvodnju certificiranih loznih cijepova sorte „Kleščec“ I. klase na podlozi S04 u 2017. godini


Poziv br. 1/2017. za dostavu ponuda za proizvodnju certificiranih loznih cijepova sorte „Kleščec“ I. klase na podlozi S04 u 2017. godini