12.07.2016

Odluka o poništenju postupka prikupljanja ponuda


VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE
U KRIŽEVCIMA


Klasa: 401-01/15-01/01
Urbroj: 2137-78-15/78
Križevci, 12. srpnja 2016.

    Na temelju članka  5. Odluke o utvrđivanju procedure nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn te radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn u Visokome gospodarskom učilištu u Križevcima, Prijedloga Povjerenstva klasa: 401-01/16-01/01, urbroj: 2137-78-16/76  od 11. srpnja 2016.  i članka 36. Statuta Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima,  dekanica 12. srpnja 2016. donosi 

O D L U K U
o poništenju postupka prikupljanja ponuda za izbor najpovoljnijeg
izvoditelja radova - Unutarnje uređenje ulaza, prizemlja (podovi,  stropovi, rasvjeta, radijatori) i  stepeništa u zgradi B i uređenje toaleta u zgradi B i zgradi C Učilišta

Točka 1.

    Poništava se postupak prikupljanja ponuda temeljem Poziva za prikupljanje ponuda klasa: 401-01/16-01/01, urbroj: 2137-78-16/68 od  24. lipnja 2016. za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova „Unutarnje uređenje ulaza, prizemlja (podovi,  stropovi, rasvjeta, radijatori) i  stepeništa u zgradi B i uređenje toaleta u zgradi B i zgradi C Učilišta“  budući da troškovnicima (greškom projektanata) nisu bili obuhvaćeni svi radovi, a koji su neophodni i čine jednu cjelinu.


Točka 2.

    Zadužuje se Tajništvo da svim ponuditeljima dostavi ovu odluku.
   
   
Točka 3.

    Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                DEKANICA:

                              Dr. sc. Marijana Ivanek-Martinčić

Tekst Odluke također je dostupan u prilogu ispod.
Datoteke uz članak:
Odluka o poništenju postupka prikupljanja ponuda.
1.62 MB