13.07.2016

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova - ispravljen Troškovnik br 1VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA

objavljuje

POZIV
 za dostavu ponuda za izvođenje radova - Unutarnje uređenje ulaza, prizemlja (podovi, stropovi, rasvjeta, radijatori)
i stepeništa u zgradi B i uređenje toaleta u zgradi B i zgradi C.


Poštovani,

pozivamo vas da nam dostavite ponudu za izvođenje radova Unutarnje uređenje ulaza,
prizemlja (podovi, stropovi, rasvjeta, radijatori) i stepeništa u zgradi B i uređenje toaleta u zgradi B
izgradi C prema Troškovnicima u privitku.

Ponudu s popunjenim Troškovnicima (sve stavke moraju biti ispunjene ili stavljeno 0,00 kn,
ne smiju biti prazne) dostavite do 21. srpnja 2016. do zaključno 08.30 sati.

— rok izvođenja radova: početak radova 25. srpnja 2016. i završetak do 2. rujna 2016.

— rok valjanosti ponude 60 dana

— plaćanje: u roku 15 dana od dana preuzimanja poslova uz istovremenu dostavu računa

- moguć pregled objekta uz prethodnu najavu na mob. 091/7216—708 (gosp. Duro Orejaš)

— ponuda i troškovnik moraju biti potpisani i ovjereni štambiljem

— procijenjena vrijednost radova: uređenje ulaza i prizemlja u zgradi B je 350.000,00 kn, a
toaleta u zgradi B i C ukupno 60.000,00 kn.

Uz ponudu obavezno dostaviti:

— presliku izvoda iz trgovačkog suda, obrtnog ili strukovnog registra ne stariji od 3 mjeseca
od dana slanja poziva za dostavu ponuda kojim se dokazuje ovlaštenje za izvođenje
predmetnih radova

- popunjenu izjavu o nekažnjavanju

- potvrdu porezne uprave o stanju duga — dokument ne stariji od 30 dana računajući od dana
slanja poziva

Ponude dostaviti osobno ili poslati poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Visoko gospodarsko učilište
u Križevcima, M. Demerca 1 , 48260 Križevci s naznakom: unutarnje uređenje ulaza, prizemlja (podovi,
stropovi, rasvjeta, radijatori) i stepeništa u zgradi B i uređenje toaleta u zgradi B i zgradi C učilišta.

Kompletan tekst Poziva dostupan je za preuzimanje na linku ispod.

 Datoteke uz članak:
Poziv i troškovnici
4.86 MB