05.04.2016

Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci za radno mjesto: VIŠI TEHNIČARStručno osposobljavanje za rad
Mjesto rada: KRIŽEVCI
Traženo radnika: 1
Poslodavac: VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA
Rok za prijavu: 13.4.2016.
VIŠI TEHNIČAR/VIŠA TEHNIČARKA

Radno mjesto

Mjesto rada: KRIŽEVCI, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena - prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Djelomično

Natječaj vrijedi od: 5.4.2016.

Natječaj vrijedi do: 13.4.2016.

Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu


Posloprimac

Potrebna zvanja: Poljoprivreda

Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije:
Tražena dokumentacija uz prijavu na natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za višeg tehničara:
- pristupnici trebaju dostaviti: životopis, presliku domovnice ili druge isprave kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo, uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od kada se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba i uvjerenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni i kazneni postupak ne stariji od mjesec dana, presliku diplome ili svjedodžbe o završenom obrazovanju, presliku dopunske isprave o studiju ili prijepis ocjena na studiju.
Za dokaz o poznavanju stranog jezika i poznavanja rada na računalu, u slučaju da ako nisu bili predmet na studiju, potvrde o završenim tečajevima za strani jezik i za rad na računalu.

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (čl. 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova NN 82/08.). Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a izabrani pristupnik/ca dužan je prije sklapanja ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenu presliku.
 
Pristupnici koji ostvaruju prednost na temelju posebnih propisa, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koji posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Poslodavac: VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA

Kontakt: pismena zamolba: M. DEMERCA 1, 48260 KRIŽEVCI