13.04.2016

Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci za radno mjesto: STRUČNI SURADNIK I.


Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

raspisuje Natječaj
za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci za radno mjesto:
STRUČNI/NA SURADNIK/CA I


Radno mjesto

Mjesto rada: KRIŽEVCI, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 2

Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena - prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Djelomično, u maksimalnom iznosu do 1000 kn.

Natječaj vrijedi od: 13.4.2016.
Natječaj vrijedi do: 21.4.2016.

Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac

Potrebna zvanja: Biljne znanosti Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije:

Tražena dokumentacija uz prijavu na natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za STRUČNOG SURADNIKA I.:

Zainteresirani kandidati trebaju dostaviti:
  • životopis,
  • presliku domovnice ili druge isprave kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo,
  • uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od kada se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba i
  • uvjerenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju, -uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni i kazneni postupak ne stariji od mjesec dana,
  • presliku diplome o završenom obrazovanju iz područja poljoprivrede smjer: biljne znanosti,
  • presliku dopunske isprave o studiju ili prijepis ocjena na studiju dostavljaju pristupnici koji nemaju dopunsku ispravu.
 
Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (čl. 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova NN 82/08.). Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a izabrani pristupnik/ca dužan je prije sklapanja ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenu presliku. Pristupnici koji ostvaruju prednost na temelju posebnih propisa, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koji posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.Poslodavac:                            

Poslodavac: VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA
Kontakt: pismena zamolba: M. DEMERCA 1, 48260 KRIŽEVCI