29.04.2016

NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za pružanje usluga poljoprivrednom mehanizacijom


Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1 objavljuje javni

N A T J E Č A J
za prikupljanje ponuda za pružanje usluga poljoprivrednom mehanizacijom

  1. Žetva će obaviti na 28 ha površine zasijanih raznim ratarskim kulturama: pšenica, grahorica, zob, kukuruz zrno, ječam, stočni grašak, kukuruz silaža, uljana repica i uljna rotkva te lupina.
  2. Siliranje cijele stabljike kukuruza na 2 ha.
  3. Baliranje u roto bale sjenaže i suhog sijena na 8 ha.
  4. Utovar stajskog gnoja cca 180 cm3.
  5. Transport žitarica po kg vage.
  6. Pravo prijave na natječaj imaju pravne i fizičke osobe s registriranom djelatnošću.
  7. Pisane ponude dostavljaju se do 9. svibnja 2016. na adresu: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1, s naznakom „za natječaj žetva“.
  8. Sve informacije mogu se dobiti na mob. 091/2988-750.


Križevci, 29. svibnja 2016.