09.02.2017

NATJEČAJ za upis studenata u akademskoj godini 2016./2017.


VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA

na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03.,  105/04., 174/04., 02/07, 46/07., 45/09., 63/11.,  94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.) i Odluke Stručnoga vijeća od 20. listopada  2016. raspisuje

NATJEČAJ
za upis studenata u akademskoj godini 2016./2017.

A)     I. godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija iz područja

a) biotehničkih znanosti, polja poljoprivreda
    studij: POLJOPRIVREDA
    usmjerenje: Održiva i ekološka poljoprivreda
    Broj studenata: 30
    Trajanje studija: 4 semestra (120 ECTS bodova)
    b) društvenih znanosti, polja ekonomija
    studij: MENADŽMENT U POLJOPRIVREDI

    Broj studenata: 30
    Trajanje studija: 4 semestra (120 ECTS bodova)

B)     razlikovnu godinu stručnog studija Poljoprivreda
Studijski smjer: Ratarstvo – 15 kandidata        Studijski smjer: Stočarstvo – 15 kandidata
Trajanje studija: 2 semestra (60 ECTS bodova)

Studiji A) i B) će se izvoditi kao izvanredni, a financirat će se u cijelosti iz prihoda ostvarenih uplatom školarina polaznika.

Prijave
Prijave za razredbeni postupak primaju se od objave natječaja do popunjenja kvote zaključno do 31. siječnja 2017. Prijave se predaju osobno ili preporučenom pošiljkom na posebnom obrascu (dostupan na mrežnoj stranici Učilišta) na adresu: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1., 48260 KRIŽEVCI, uz naznaku odgovarajućeg studija.

Uz prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
-    rodni list
-    domovnicu
-    ovjereni prijepis ocjena, indeks ili ovjerenu presliku indeksa
-    dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 150,00 kuna. Troškovi se uplaćuju na žiro-račun Visokoga      gospodarskoga učilišta u Križevcima, broj: HR 752360000-1101275813 (u rubrici poziv na broj potrebno je navesti OIB)
-    za (A) specijalističke diplomske stručne studije  
o    diplomu odgovarajućeg  trogodišnjeg studija (180 ECTS bodova) sukladnog programima specijalističkih studija
o    dokaz o znanju  jednog svjetskog jezika (potvrda o znanju jezika B 1 razine ili  položen ispit iz jednog svjetskog jezika tijekom visokoškolskog obrazovanja)
-    za (B) razlikovnu godinu studija
o    diplomu odgovarajućeg dvogodišnjeg  studija.

Upisi
Pravo upisa stječu pristupnici prema listi uspješnosti koja se utvrđuje prema prosjeku ocjena na prethodnom studiju.
Lista uspješnosti pristupnika bit će objavljena na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Učilišta (www.vguk.hr) 7. veljače 2017.
Odluku o upisima donosi Stručno vijeće Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima.
Obavijesti
Detaljnije informacije o razredbenom postupku, upisima i studiju pristupnici mogu dobiti u studentskoj referadi i tajništvu Visokoga gospodarskoga učilišta u Križevcima (tel. 048/279-182, tel. 048/279-216) kao i na mrežnoj stranici (www.vguk.hr).

Napomena: Visoko gospodarsko učilište zadržava pravo odlučivanja o načinu organizacije i realizacije nastave shodno broju prijavljenih kandidata.

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

Datoteke uz članak:
Natječaj za upis studenata u akademskoj godini 2016./2017.
560.31 kB
Prijavni list - razlikovna godina studija
588.43 kB
Prijava za upis - specijalisticki diplomski strucni studij
602.19 kB