28.03.2017

Obavijest o poništenju natječaja


Sukladno Odluci o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama poništen je natječaj za izbor u suradničko zvanje  i na radno mjesto asistenta/ice iz područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, poseban uvjet bilinogojstvo koji je objavljen 8. veljače 2017. u Narodnim novinama br. 12., na mrežnoj stranici Učilišta www.vguk.hr, Euraxessu, Večernjem listu te 15. veljače 2017. Zavodu za zapošljavanje u Križevcima.Visoko gospodarsko učilište u Križevcima