05.04.2017

Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci za radno mjesto: STRUČNI SURADNIK I.


Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

raspisuje Natječaj
za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci za radno mjesto:
STRUČNI/NA SURADNIK/CA IMjesto rada: KRIŽEVCI, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena - prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 5.4.2017.

Natječaj vrijedi do: 12.4.2017              

Poslodavac: VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA

Kontakt: pismena zamolba: M. DEMERCA 1, 48260 KRIŽEVCI

Tražena dokumentacija uz prijavu na natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za STRUČNOG SURADNIKA I.:
Pristupnici trebaju dostaviti:
  • životopis,
  • presliku dokaza o državljanstvu Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije,
  • uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od kada se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba i uvjerenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika ne vodi istražni i kazneni postupak ne stariji od mjesec dana,
  • presliku diplome o završenom  specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžment u poljoprivredi, a za prosjek ocjena preslike dopunskih isprava o studiju (3+2) ili  prijepis ocjena tijekom cijelog studija dostavljaju pristupnici koji nemaju dopunsku ispravu.
Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola.

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a izabrani pristupnik/ca dužan je prije sklapanja ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenu presliku.

Pristupnici koji ostvaruju prednost na temelju posebnih propisa, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koji posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost.

Uvjet je da nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala. 

Natječaj je aktivan 8 dana od dana objave.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Visoko gospodarsko učilište u Križevcima