24.04.2017

Plan prijma na Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Visokom gospodarskom učilištu u križevcima u 2017. godini


    Na temelju članka 35. točke 4. Statuta Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima, dekanica Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima 24. travnja 2017. donosi


PLAN PRIJAMA

NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA ZA 2017. GODINU
                         

I.
    Utvrđuje se da na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Visoko gospodarsko učilište u Križevcima sukladno broju zaposlenih (53 zaposlenih djelatnika) ima pravo na pet osoba koje planira uzeti na stručno osposobljavanje tijekom 2017. godine kako slijedi:

    a) u razdoblju od siječnja do  srpnja – 2 osobe i to:
       - 1 osoba sa VSS ili poslijediplomski studij iz znanstvenog polja i grane za koje se bira
       - 1 osoba sa VŠS poljoprivrednog smjera
    b) u razdoblju od kolovoza do prosinca  – 3 osobe i to:
      - 2 osobe sa VSS ili poslijediplomski studij iz znanstvenog polja i grane za koje se bira
      - 1 osoba sa VŠS poljoprivrednog smjera

    Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje i ustrojstvenih jedinica u kojima su ustrojena ta radna mjesta, broj osoba koje se planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i struke koje moraju ispunjavati te osobe, utvrđeni su u Tablici 1. koja je sastavni dio ovog Plana.

II.
    Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskih zavodom za zapošljavanje, sukladno mjerama aktivne politike zapošljavanja. 
        Plan prijama provodit će se samo ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje dok će troškove prijevoza, a ovisno o udaljenosti mjesta stanovanja do sjedišta Učilišta snositi Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, osim ako je udaljenost manja od 2 km od sjedišta Učilišta (troškovi putovanja neće se isplaćivati).

III.
    Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na internetskoj stranici  www-vguk.hr i stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: www.hzz.hr.

Klasa: 602-04/17-01/01
Urbroj: 2137-18-17/114
Križevci, 24. travnja 2017.

TABLICA - PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U

VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA ZA 2017. GODINU

Naziv

ustrojstvene

jedinice

NAZIV RADNOG MJESTA

STUPANJ OBRAZOVANJA I STRUKA

BROJ OSOBA

ODJEL ZA NASTAVU, STRUČNI I ZNANSTVENI RAD

Stručni suradnik I.

VSS ili poslijediplomski studij iz znanstvenog polja i grane za koje se bira

3

 

TAJNIŠTVO

Viši tehničar

VŠS poljoprivrednog smjera

 

2

UKUPNO:

 

5
DEKANICA:
dr. sc. Marijana Ivanek-Martinčić, prof. v. š.


Datoteke uz članak:
Plan prijma za stručno osposobljavanje VGUK
145.93 kB