14.06.2017

NATJEČAJ za radno mjesto: VIŠI TEHNIČAR/VIŠA TEHNIČARKA (Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa)


Visoko gospodarsko učilište u Križevcima raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto:

VIŠI TEHNIČAR/VIŠA TEHNIČARKA
(Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa)

Radno mjesto

Mjesto rada: KRIŽEVCI, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena - prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 14.6.2017. Natječaj vrijedi do: 23.6.2017.

Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac

Potrebna zvanja: Poljoprivreda Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska Strani jezici: Engleski jezik Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike

    osnove korištenja računala u Windows okruženju

Ostale informacije: Opis poslova: tekući poslovi u odsjeku studentske referade - Tajništva
Tražena dokumentacija uz prijavu na natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za višeg tehničara:
- pristupnici trebaju dostaviti:

    životopis,
    presliku domovnice ili druge isprave kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo,
    uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od kada se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba i
    uvjerenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju,
    uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni i kazneni postupak ne stariji od mjesec dana,
    presliku diplome ili svjedodžbe o završenom obrazovanju,
    presliku dopunske isprave o studiju ili prijepis ocjena na studiju.

Za dokaz o poznavanju stranog jezika i poznavanja rada na računalu, u slučaju da ako nisu bili predmet na studiju, potvrde o završenim tečajevima za strani jezik i za rad na računalu.

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola prema odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova. Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a izabrani pristupnik/ca  dužan je prije sklapanja ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenu presliku. Pristupnici koji ostvaruju prednost na temelju posebnih propisa, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koji posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Uvjet je da osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala.
Poslodavac

Poslodavac: VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA

Kontakt: pismena zamolba: M. DEMERCA 1, 48260 KRIŽEVCI