19.01.2016

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U AK. GODINI 2015/2016. ZA SPECIJALISTČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ I RAZLIKOVNU GODINU.

VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA

 

na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03.,  105/04., 174/04., 46/07., 45/09., 63/11.,  94/13. i 139/13.) i Odluke Stručnoga vijeća od 29. listopada  2015. raspisuje

 

NATJEČAJ

za upis studenata u akademskoj godini 2015./2016.

 

A)      I. godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija iz područja

 

a) biotehničkih znanosti, polja poljoprivreda

    studij: POLJOPRIVREDA

    usmjerenje: Održiva i ekološka poljoprivreda

    Broj studenata: 30

    Trajanje studija: 4 semestra (120 ECTS bodova)

 

b) društvenih znanosti, polja ekonomija

    studij: MENADŽMENT U POLJOPRIVREDI

 

    Broj studenata: 30

    Trajanje studija: 4 semestra (120 ECTS bodova)

 

B)       razlikovnu godinu stručnog studija Poljoprivreda

Studijski smjer: Ratarstvo – 15 kandidata                    Studijski smjer: Stočarstvo – 15 kandidata

Trajanje studija: 2 semestra (60 ECTS bodova)

 

Studiji A) i B) će se izvoditi kao izvanredni, a financirat će se u cijelosti iz prihoda ostvarenih uplatom školarina polaznika.

 

Prijave

Prijave za razredbeni postupak primaju se od objave natječaja do popunjenja kvote zaključno do 29. siječnja 2016. Prijave se predaju osobno ili preporučenom pošiljkom na posebnom obrascu (dostupan na mrežnoj stranici Učilišta) na adresu: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1., 48260 KRIŽEVCI, uz naznaku odgovarajućeg studija.

Uz prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

-          rodni list

-          domovnicu

-          ovjereni prijepis ocjena, indeks ili ovjerenu presliku indeksa

-          dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 150,00 kuna. Troškovi se uplaćuju na žiro-račun Visokoga gospodarskoga učilišta u Križevcima, broj: HR 752360000-1101275813 (u rubrici poziv na broj potrebno je navesti OIB)

-          za (A) specijalističke diplomske stručne studije  

o    diplomu odgovarajućeg  trogodišnjeg studija (180 ECTS bodova) sukladnog programima specijalističkih studija

o    dokaz o znanju  jednog svjetskog jezika (potvrda o znanju jezika 3. stupanj ili  položen ispit iz jednog svjetskog jezika tijekom visokoškolskog obrazovanja)

-          za (B) razlikovnu godinu studija

o    diplomu odgovarajućeg dvogodišnjeg  studija.

 

Upisi

Pravo upisa stječu pristupnici prema listi uspješnosti koja se utvrđuje prema prosjeku ocjena na prethodnom studiju.

Lista uspješnosti pristupnika bit će objavljena na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Učilišta (www.vguk.hr) 5. veljače 2016.

Odluku o upisima donosi Stručno vijeće Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima.

Obavijesti

Detaljnije informacije o razredbenom postupku, upisima i studiju pristupnici mogu dobiti u studentskoj referadi i tajništvu Visokoga gospodarskoga učilišta u Križevcima (tel. 048/279-182, tel. 048/279-216) kao i na mrežnoj stranici (www.vguk.hr).

Napomena: Visoko gospodarsko učilište zadržava pravo odlučivanja o načinu organizacije i realizacije nastave shodno broju prijavljenih kandidata.

                                                                                         Visoko gospodarsko učilište u Križevcima


Tekst uz natječaj nalazi se u prilogu ispod.

Datoteke uz članak:
Tekst natječaja za upis studenata u akademskoj godini 2015./2016.
15.58 kB
Prijava_za_upis_specijalisticki_diplomski_strucni_studij_2015_2016
527.50 kB
Prijavni_list_razlikovna_godina_studija_2015_2016
405.00 kB