02.03.2018

Obavijest o ishodu natječajnog postupka


Obavijest o ishodu natječajnog postupka za izbor u u nastavno zvanje i na radno mjesto profesora/ice visoke škole  iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija – 1 izvršitelj/ica
19.01.2018

NATJEČAJ za izbor nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto profesora visoke škole

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1. raspisuje NATJEČAJ za izbor nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto profesora visoke škole iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, poseban uvjet grana germanistika – 1 izvršitelj/ica
28.07.2017

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste zvanja – ostala radna mjesta IV vrste (spremač/ica) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj/icaNa temelju članka 24. Temeljenog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 24/17.) i prethodne suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 11. srpnja 2017. klasa: 602-04/17-04/00022, urbroj: 533-20-17-0007, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, M. Demerca 1, 48260 Križevci raspisuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu  IV. vrste zvanja – ostala radna mjesta IV vrste (spremač/ica) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj/ica.
24.07.2017

Obavijest o ishodu natječajnog postupka za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta/ice


Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj koji je objavljen 7. travnja 2017. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Euraxessu, na mrežnoj stranici Učilišta, Večernjem listu i Narodnim novinama (br. 33/17.)  za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta/ice - iz područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda – 1 izvršitelj/ica, poseban uvjet grana bilinogojstvo, na određeno vrijeme – da je izabrana pristupnica IVA STUBURIĆ, mag. ing. agr