05.04.2017

Natječaj za izbor dekana/dekanice Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima za mandatno razdoblje od četiri godine, počevši od 1. listopada 2017. do 30. rujna 2021.


Visoko gospodarsko učilište u Križevcima raspisuje natječaj za izbor dekana/dekanice Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima za mandatno razdoblje od četiri godine, počevši od 1. listopada 2017. do 30. rujna 2021.

Pristupnici/ice na natječaj za izbor dekana/dekanice moraju uz opće uvjete ispunjavati i uvjete propisane Uredbom o osnivanju Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima (NN, br. 40/98,76/05, 75/07 i 119/13) i Statutom Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima, odnosno moraju biti izabrani u znanstveno-nastavno zvanje ili nastavno zvanje profesora visoke škole ili višeg predavača.
28.03.2017

Obavijest o poništenju natječaja


Obavijest o poništenju natječaja za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta/ice iz područja biotehničkih znanosti,  polje poljoprivreda, poseban uvjet bilinogojstvo.
09.02.2017

NATJEČAJ za upis studenata u akademskoj godini 2016./2017.


NATJEČAJ za upis studenata u akademskoj godini 2016./2017.
 
A)     I. godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija iz područja: (a) biotehničkih znanosti, polja poljoprivreda, studij: POLJOPRIVREDA, usmjerenje: Održiva i ekološka poljoprivreda, broj studenata: 30, trajanje studija: 4 semestra (120 ECTS bodova). b) društvenih znanosti, polja ekonomija, studij: MENADŽMENT U POLJOPRIVREDI,  broj studenata: 30, trajanje studija: 4 semestra (120 ECTS bodova))

B)     razlikovnu godinu stručnog studija Poljoprivreda: (studijski smjer: Ratarstvo – 15 kandidata, studijski smjer: Stočarstvo – 15 kandidata, trajanje studija: 2 semestra (60 ECTS bodova) )
08.02.2017

Natječaj za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta/ice iz područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda.


Visoko gospodarsko učilište u Križevcima  raspisuje natječaj za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta/ice iz područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda – 1 izvršitelj/ica, poseban uvjet grana bilinogojstvo, na određeno vrijeme.
 
30.11.2016

RASPISAN NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu preddiplomskog Stručnog studija Poljoprivreda (180 ECTS - 3 godine) u akademskoj godini 2016./2017.


RASPISAN  NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu preddiplomskog Stručnog studija Poljoprivreda (180 ECTS - 3 godine) u akademskoj godini 2016./2017.
11.11.2016

NATJEČAJ za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto profesora visoke škole iz područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda.


Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1 raspisuje NATJEČAJ za izbor nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto profesora visoke škole iz područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, 1 izvršitelj/ica, poseban uvjet: grana fitomedicina.
04.11.2016

Javni Natječaj za raspisivanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u sklopu objekta Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima


Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora ukupne površine 60 m2 na adresi M. Demerca 1 – zgrada B Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima, za obavljanje djelatnosti ugostiteljskih usluga tj. prodaje bezalkoholnih napitaka i prehrambenih proizvoda u prostoru u kojem nije dozvoljeno pušenje, usluge fotokopiranja, printanja, uveza te prodaje školskog pribora i materijala.
Poslovni prostor se nalazi u podrumu zgrade Učilišta upisane na kčbr. 739 KO Križevci, a sastoji se od pristupnog hodnika, prostora za korisnike ugostiteljske usluge, čajne kuhinje i skladišta.
05.05.2016

​Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci za radno mjesto: STRUČNI SURADNIK/ICA I - VSS, 1 izvršitelj/ica.​


Visoko gospodarsko učilište u Križevcima raspisuje Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci za radno mjesto: STRUČNI SURADNIK/ICA I - VSS, 1 izvršitelj/ica.
29.04.2016

NATJEČAJ za prikupljanje ponuda za pružanje usluga poljoprivrednom mehanizacijom


Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1 objavljuje javni natječaj za prikupljanje ponuda za pružanje usluga poljoprivrednom mehanizacijom
13.04.2016

Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci za radno mjesto: STRUČNI SURADNIK I.


Visoko gospodarsko učilište u Križevcima raspisuje Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci za radno mjesto: STRUČNI SURADNIK I.