ORGANIZACIJA SUSTAVA

Odlukom stručnog vijeća na razini Učilišta ustrojena je Jedinica za osiguravanje i unapređivanje kvalitete (u daljnjem tekstu  Jedinica) i stručna tijela Jedinice:

Odbor za praćenje i unapređivanje studiranja i

Odbor za odnose sa studentima

 

Dokument relevantan za definiranje djelovanja, zadaća i odgovornosti Jedinice i stručnih tijela Jedinice je Pravilnik o unutarnjem sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete VGUK (2011.) dostupan na Internet stranici: http://www.vguk.hr/?gid=97

 

Popis članova Jedinice i stručnih tijela jedinice:

Članovi Jedinice za osiguravanje i unapređivanje kvalitete:

1.         Dušanka Gajdić, univ. spec. oec., voditeljica Jedinice

2.         Dr. sc. Tatjana Tušek

3.         Prof. dr. sc. Siniša Srečec

4.         Mr. sc. Miomir  Stojnović

5.         Prof. dr. sc. Tatjana Jelen

6.         Marina Posarić, bacc. ing. agr.

7.         Prof. dr. sc. Zdravko Matotan

8.         Vladimir Miloš, student III. god. studija

 

Članovi Odbora za praćenje i unapređenje studiranja:

1.         Dr. sc. Marcela Andreata-Koren, predsjednik

2.         Dr. sc. Zvjezdana Augustinović

3.         Marijana Vrbančić, dipl.ing.agr.

4.         Dragutin Žibrin, dipl. ing.

5.         Vesna Sokač, bacc. ing. agr.

6.         Tatjana Turk, studentica III. god. studija

7.         Silvija Crnčić, student  II. god. studija

8.         Ana Koščević, studentica III. god. studija

9.         Ivana Stanec, studentica III. god. studija

10.       Edita Hehet, studentica Spec. dipl. struč. studija

11.       Mirano Borčić, student  Spec. dipl. struč. Studija

 

Članovi  Odbora za odnose sa studentima:

1.         Sandra Kantar, prof., predsjednik

2.         Mr. sc. Kristina Svržnjak

3.         Bojan Smontara, student  II. god. studija

4.         Samanta Lujić, studentica II. god. studija

5.         Zvonimir Cvrtila, student III. god. studija

Fotografije uz članak: