Datoteke uz članak:
Upute za pokretanje specijalističke prakse
18.26 kB
Pravilnik o specijalističkoj diplomskoj stručnoj praksi studenata specijalističkih diplomskih stručnih studija VGUK
408.77 kB
Obrazac ocjene stručne prakse
377.50 kB
prezentacija uputa za praksu, 2014.
204.50 kB
UPUTE ZA PISANJE IZVJEŠĆA S PRAKSE
90.50 kB
Uputnica za stručnu praksu
375.00 kB
Obrane specijalističke prakse MUP - svibanj, lipanj, srpanj 2017.
38.50 kB
Obrane specijalističke prakse OEP - svibanj, llipanj, srpanj 2017.
38.00 kB