Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1 raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor jednog izvršitelja/ice na radnom mjestu položaja II. vrste – voditelj/ica (šef/ica) ispostave (interno: šef/ica računovodstva) na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti: VŠS ekonomskog usmjerenja s najmanje 5 godina radnog iskustva uz poznavanje rada na računalu

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati/tkinje trebaju dostaviti: životopis, presliku domovnice, odnosno dokaz da je državljanin države Europske unije za koje ne postoji privremena zapreka za zapošljavanje, uvjerenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju, potvrdu poslodavca ili ugovor o radu iz kojeg je vidljivo da je kandidat/tkinja obavljala iste ili slične poslove tražene ovim natječajem, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi istražni i kazneni postupak ne stariji od mjesec dana, presliku odgovarajuće diplome ili svjedodžbe o traženom završenom obrazovanju, dokaz o poznavanju rada na računalu (potvrda ili uvjerenje o položenim tečajevima, preslika stranica indexa gdje je vidljiva ocjena i osobni podaci knadidata/tkinje za poznavanje rada na računalu, a u slučaju ne priložene potvrde izvršit će se testiranje) te u potpunosti ispunjen obrazac privole/suglasnosti za obradu osobnih podataka (koji se nalazi na www.vguk.hr – natječaji). Kandidati/tkinje koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na intervju e-poštom, a poziv će biti objavljen i na mrežnoj stranici www.vguk.hr – natječaji tri dana prije održavanja intervjua. Kandidati/tkinje koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i više se neće smatrati kandidatima. Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola prema odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova. Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidat/kinja dužan je prije sklapanja ugovora o radu priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenu presliku. Kanjdidati/tkinje koji ostvaruju prednost na temelju posebnih propisa, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koji posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave. Rezultati izbora kandidata/tkinje bit će objavljeni na mrežnoj stranici Učilišta www.vguk.hr (Natječaji). Učilište zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu prijavu za zaposlenje. Prijave se šalju na adresu: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1, 48260 Križevci, s naznakom «za natječaj – na radnom mjestu položaja II. vrste – voditelj/ica (šef) ispostave”.

 

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima


 

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.