Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1  raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor jednog izvršitelja/ice na radnom mjestu položaja III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica (interno: poslovi na blagajni i obračunu plaća uz knjiženje istih te vođenje većeg dijela financijskog knjigovodstva kupaca – dobavljača, porezne evidencije i ostali poslovi sukladno Pravilniku o ustroju rada i ustrojstvu radnih mjesta u Učilištu) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Izrazi koji imaju rodno značenje jednako se odnose na muški i ženski spol. Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola prema odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova.

Uvjeti: SSS odgovarajućeg usmjerenja, radno iskustvo od najmanje 1 godine na sličnim poslovima i poznavanje rada na računalu.

            Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati trebaju dostaviti: životopis, presliku domovnice, odnosno dokaz da je državljanin države Europske unije za koje ne postoji privremena  zapreka za zapošljavanje, uvjerenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju, potvrdu poslodavca ili ugovor o radu iz kojeg je vidljivo da je kandidat obavljao iste ili slične poslove tražene ovim natječajem, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni i kazneni postupak ne stariji od mjesec dana, presliku svjedodžbe o traženom završenom obrazovanju te u potpunosti ispunjen obrazac privole/suglasnosti (koji se nalazi na www.vguk.hr – natječaji). Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na provjeru znanja i sposobnosti iz računovodstva i poznavanja rada na računalu, a poziv će biti objavljen na mrežnoj stranici www.vguk.hr – natječaji dva dana prije provjere. Kandidati koji zadovolje na traženim provjerama bit će pozvani na intervju, a poziv će biti objavljen na mrežnoj stranici www.vguk.hr – natječaji dva dana prije održavanja intervjua. Kandidati koji ne pristupe testiranju odnosno intervjuu smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i više se neće smatrati kandidatima. Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenu presliku. Kandidati koji ostvaruju prednost na temelju posebnih propisa, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koji posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave. Rezultati izbora kandidata bit će objavljeni na mrežnoj stranici Učilišta www.vguk.hr (Natječaji). Učilište zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu prijavu za zaposlenje. Prijave se šalju na adresu: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1, 48260 Križevci, s naznakom «za natječaj – na radnom mjestu položaja III. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica”.

 

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.