Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1  raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor nastavnika u naslovno nastavno zvanje profesora visoke škole iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija – 2 izvršitelja/ica (bez sklapanja ugovora o radu)

 

Pristupnici  su obvezni ispunjavati propisane uvjete iz članka 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04.,174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.) – u daljnjem tekstu: Zakon, Odluke o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske (NN 20/12., 85/13. i 4/15.) – u daljnjem tekstu: Odluka i Statuta Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima (www.vguk.hr).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu pristupnici trebaju dostaviti u tiskanom obliku: životopis s opisom nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti, diplomu o stečenom doktoratu znanosti i dokumentaciju navedenu u članku 98. stavku 5. Zakona i članku 3. Odluke, popis svih radova te radove koji su relevantni za izbor u zvanje, domovnicu ili dokaz o državljanstvu zemalja iz Europskoga gospodarskog prostora, Odluku o prethodnom izboru u nastavno zvanje,  uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika ne vodi istražni i kazneni postupak ne starije od šest mjeseci, presliku osobne iskaznice ili putovnice, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis o radnom stažu te u potpunosti ispunjen obrazac privole/suglasnost koji je dostupan ispod teksta natječaja objavljenog na mrežnoj stranici Učilišta www.vguk.hr (natječaji). Strani državljani su dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u govoru, čitanju i pisanju (napredna razina). Svu natječajnu dokumentaciju pristupnici su dužni dostaviti i na CD-u u PDF-formatu (2 kom.).

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola. Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja. Rezultati izbora pristupnika bit će objavljeni na mrežnoj stranici Učilišta www.vguk.hr (Natječaji).

Učilište zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu prijavu za izbor u naprijed navedeno naslovno zvanje.

Prijave se šalju na adresu: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1, 48260 Križevci, s naznakom "za natječaj izbor u naslovno nastavno zvanje polje ekonomija" odnosno "za natječaj izbor u naslovno nastavno zvanje polje ekonomija" .

 

                                                                                   Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.