NATJEČAJ

za davanje u zakup zemljišta za postavljanje kioska prikupljanjem pisanih ponuda

 

Predmet zakupa je 10 m² zemljišta na lokaciji Križevci, M. Demerca 1 ispred zgrade visokoga obrazovanja za postavljanje kioska za pružanje usluge prodaje  peciva, sendviča, bezalkoholnih napitaka i sl.

Vrijeme zakupa: 5 godina

Za vrijeme zakupnine zakupnik ne smije mijenjati namjenu kioska, a kiosk mora raditi za sve vrijeme izvođenja nastave kod redovitih i izvanrednih studenata, osim subotama.

Početni iznos mjesečne zakupnine: 1.500,00 kn mjesečno uvećano za PDV. Pored zakupnine, zakupnik je dužan sam snositi troškove tekućeg održavanja kioska tj. postaviti zasebno brojilo za električnu energiju te o svom trošku odstraniti sav dnevni otpad i održavati red oko kioska.

Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje navedene djelatnosti.

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda koje moraju sadržavati:

  • naziv ponuditelja (ime i prezime za fizičku osobu te naziv za pravnu osobu)
  • izvornik ili ovjerenu presliku iz odgovarajućeg registra za pravnu i fizičku osobu obrtnika,
  • dokaz-potvrdu porezne uprave o podmirenim obvezama ili o stanju duga ne stariju od 30 dana
  • dokaz o solventnosti, odnosno dokaz da račun nije blokiran više od sedam dana neprekidno u posljednjih šest mjeseci,
  • ponudu iznosa mjesečne zakupnine
  • dokaz o uplati jamčevine u iznosu 3.750,00 kuna na račun Visokoga gospodarskoga učilišta u Križevcima, broj: HR7523600001101275813. Ponuditeljima koji ne budu izabrani jamčevina će biti vraćena odmah nakon izbora, dok se izabranom ponuditelju jamčevina uračunava u zakupninu.

Sve troškove oko postavljanja kioska u cijelosti snosi zakupnik.

Sadašnji zakupnik ima pravo prvenstva za sklapanje ugovora, ako udovoljava svim uvjetima natječaja, sudjeluje u istome, ponudi ili prihvati najveći ponuđeni iznos zakupnine, te je uredno podmirivao obveze iz ugovora o zakupu koji je imao sklopljen s Visokim gospodarskim učilištem u Križevcima.

U slučaju da raniji zakupnik ne ponudi najvišu cijenu zakupnine ili ne prihvati najviše ponuđenu cijenu zakupnine, koju je ponudio drugi ponuditelj, dužan je o svom trošku odstraniti kiosk i urediti prostor u roku 15 dana od dostavljene mu obavijesti o izabranom najboljem ponuditelju.

Zatvorene i kuvertirane ponude s naznakom „Ponuda na natječaj za zakup - ne otvarati“ dostavljaju se na adresu: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, M. Demerca 1, 48 260 Križevci. Ponude se zaprimaju do 12 sati 2. siječnja 2020. O rezultatima natječaja ponuđači će biti obaviješteni u roku 8 dana od odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

Nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima zadržava pravo poništenja javnog natječaja bez obveze prema ponuditeljima.

S odabranim ponuditeljem će se u roku od 15 dana od dostavljanja obavijesti o ishodu natječaja sklopiti ugovor o zakupu kao ovršna isprava na trošak ponuditelja, a ukoliko to ne učini, sklopit će se ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem. Izabrani ponuditelj dužan je prije zaključenja ugovora o zakupu na ime jamstva za uredno plaćanje zakupnine dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na iznos 10.000,00 kn.

Zakupnik je dužan u roku od najviše 15 dana od uklanjanja kioska prethodnog zakupnika postaviti kiosk i početi pružati usluge prodaje.

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.