KLASA: 602-04/21-01/01
Urbroj: 2137-78-21/330


Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
ERASMUS+ PROGRAM - KA107-2019
Broj projekta: 2019-1-HR01-KA107-060718
Mobilnost  studenata između programskih i partnerskih zemalja - KA107


Temeljem Odluke Agencije za mobilnost i programme EU od 6. lipnja 2019. (Klasa: 605-47/19-02/64 URBROJ: 359-08/5-19-2 Visoko gospodarsko učilište u Križevcima objavljuje

Natječaj u okviru suradnje s partnerskim zemljama.

N A T J E Č A J
(ponovljeni)

za dodjelu financijskih potpora studentima Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima za mobilnost u svrhu studija ili obavljanja stručne prakse na Sveučilištu u Mostaru - Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet i na Univerzitetu Crne Gore – Biotehnički fakultet u okviru programa ERASMUS+  Ključna aktivnost 1 (KA107-2019)

OPĆI UVJETI

Visokome gospodarskom učilištu u Križevcima dodijeljena  je Erasmus Charter for Higher Education (255228-EPP-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE), čime je omogućeno njegovo sudjelovanje u programu Erasmus+.

Agencija za mobilnost i programe EU donijela je Odluku o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2019. g. za program Erasmus+: Ključna aktivnost 1 za područje visokog obrazovanja za projekte mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja (KA107), rok 10.02.2022. godine (projekt 2019-1-HR01-KA107-060718 - Bosna i Hercegovina i Crna Gora).

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima objavljuje Natječaj za studente kojima će se dodijeliti financijska potpora za mobilnost između programskih i partnerskih zemalja u svrhu studija (SMS) ili u svrhu stručne prakse (SMP), a moguće ju je ostvariti u razdoblju od 02. 01. 2020. do 31. 06. 2022.

 U okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) - Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država, mobilnost studenata Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima je moguća prema visokoškolskim ustanovama u tzv. partnerskim zemljama s kojima je Učilište sklopilo bilateralne međuinstitucijske sporazume o suradnji (Bosna i Hercegovina i Crna Gora) i za koja su dobivena sredstva u ovom natječajnom razdoblju: Sveučilište u Mostaru-Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet http://aptf.sum.ba/hr  i Univerzitet Crne Gore – Biotehnički fakultet, https://www.ucg.ac.me/btf

Imenice muškoga roda („kandidat“, „student“) te imenice u množini („studenti“) u smislu ovoga natječaja odnose se na oba spola. Sukladno navedenome, studenti oba spola ravnopravni su prilikom prijave na natječaj i cjelokupne natječajne procedure.

Na temelju ovoga Natječaja bit će dodijeljena sljedeće financijske potpore:

  • Sveučilište u Mostaru - Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet, BiH
  • 1 mobilnost za studij i 4 mobilnosti za stručnu praksu
  • Univerzitet Crne Gore – Biotehnički fakultet, Crna Gora
  • 1 mobilnost za studij i 4 mobilnosti za stručnu praksu

PRAVO PRIJAVE NA NATJEČAJ

Na Natječaj se mogu prijaviti svi redoviti i izvanredni studenti Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima. Pristupnici moraju imati hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo neke druge države sudionice Erasmus+ programa. Studenti koji se prijavljuju za mobilnost u svrhu studija moraju biti studenti druge godine, a za mobilnost u svrhu stručne prakse to nije uvjet.

DUŽINA BORAVKA I USTANOVE U KOJIMA JE MOGUĆE OSTVARITI MOBILNOST

Mobilnost je moguće ostvariti na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i na Biotehničkom fakultetu Sveučilišta Crne Gore od 02. 01. 2019. do 31. 06. 2022.

Započeta aktivnost mora se održavati u kontinuitetu te se ne može prekidati, osim ako za to ne postoje opravdani razlozi.

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima  dodijelit će ukupno:

jedna (1) mobilnost za studente u svrhu studija (SMS) u ukupnom trajanju od 8 mjeseci ili 240 dana i četiri (4) mobilnosti u svrhu stručne prakse (SMP) u ukupnom trajanju od 6 mjeseci ili 180 dana na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, Bosna i Hercegovina.

jedna (1) mobilnost za studente u svrhu studija (SMS) u ukupnom trajanju od 8 mjeseci ili 240 dana i četiri (4) mobilnosti u svrhu stručne prakse (SMP) u ukupnom trajanju od 6 mjeseci ili 180 dana na Biotehničkom fakultetu Sveučilišta Crne Gore, Crna Gora.

Međusobna prava i obveze između studenata odabranih za sudjelovanje u programu Erasmus+, inozemne organizacije/ustanove domaćina te Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima regulirat će se Sporazumom o mobilnosti.

Međusobna prava i obveze između odabranih kandidata i Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima regulirat će se Ugovorom između Učilišta i studenata izabranih za sudjelovanje u programu Erasmus+.

FINANCIJSKA POTPORA

Financijska potpora isplaćuje se u svrhu pokrivanja životnih troškova i putnih troškova. Iznos životnih i putnih troškova određuje se prema iznosima Priloga II Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstva. Ukupan iznos za pojedinačnu potporu i putne troškove za mobilnost u svrhu studija iznosi  2.980,00 EUR (2.800,00 EUR za pojedinačnu potporu i 180,00 EUR za putovanje). Ukupan iznos za pojedinačnu potporu i putne troškove za mobilnost u svrhu stručne prakse iznosi 2.280,00 EUR (2.100,00 EUR za pojedinačnu potporu i 180,00 EUR za putovanje). Financijska potpora bit će isplaćena na kunski žiro račun odabranog kandidata prema tečaju 1 EUR = 7. 3807 HRK.

Kandidati ne mogu dobiti financijsku potporu u sklopu Erasmus+ programa ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti dodatno financiran u istu svrhu iz sredstava koja potječu iz Europske Unije.

Nacionalne/lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem.

Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus sredstava pokriva samo dio životnih troškova u inozemstvu. Studenti su dužni informirati se o troškovima života u stranoj zemlji prije prijave na Natječaj.

Zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije razdoblja mobilnosti, osobe s invaliditetom imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore sukladno posebnim potrebama koje proizlaze iz invaliditeta.

Kandidati koji se prijave na Natječaj i ne uđu u krug stipendiranih kandidata, a ispunjavaju sve uvjete Natječaja, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. „Zero-grant“) te se na njih primjenjuju ista pravila kao i na Erasmus studente koji su dobili financijsku potporu.

Financijska potpora za Erasmus+ mobilnost ne smatra se dohotkom studenta u smislu ostvarivanja porezne olakšice roditelja. Za dodatna pitanja studentima se preporuča da se prije prijave obrate Erasmus+ koordinatorici za savjet.

POSTUPAK PRIJAVE I KRITERIJI ZA ODABIR KANDIDATA

Kandidat mora zadovoljavati sljedeće formalne uvjete prijave:

Biti redoviti ili izvanredni student na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima

Imati hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo neke druge države sudionice Programa, status

izbjeglice, osobe bez državljanstva odnosno ako imaju registrirano stalno boravište u RH

      -      Imati potpisanu i ovjerenu potvrdu o prihvaćanju na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi

             (Supervisor Acceptence Form For Erasmus+ Student Mobility)

Za prijavu je potrebno priložiti:

Dodatni dokumenti:

Izjava_o_članovima_zajedničkog_kućanstva

SUPERVISOR_ACCEPTENCE_FORM_FOR_ERASMUS

Izjava_o_obradi_osobnih_podataka

Natječaj_VGUK_-_studenti-KA107-2019


Prijavom na natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime i prezime objave na listi.

Napomena

Svi osobni podaci kandidata dani u prijavi kao i u postupku koji slijedi prijavu, obrađuju se za potrebe provedbe predmetnog natječaja, uključujući vrednovanje podnesenih prijava. Rezultati natječaja se javno objavljuju radi podizanja transparentnosti samog postupka. Osnova za obradu osobnih podataka je prijava kandidata – obrada osobnih podataka je nužna za poduzimanje radnji koje prethode sklapanju ugovora kao i za eventualno naknadno sklapanje ugovora. Europska komisija je voditelj obrade osobnih podataka u dijelu u kojem se obrada provodi za potrebe Erasmus + programa

Kriteriji za odabir kandidata

Kandidati će biti odabrani na temelju sljedećih kriterija:

· akademskog uspjeha, odnosno prosjeka ocjena od početka studija

· broja položenih ispita

· motivacijskog pisma

- ocjena iz stranog jezika

Povjerenstvo za provedbu ovoga natječaja kojega imenuje Dekan Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima dodijelit će svakom prijavljenom kandidatu određeni broj bodova na temelju kojih će se izraditi rang lista za dodjelu Erasmus+ sredstava. Broj bodova svakog studenta izračunat će se na sljedeći način:

A*10 + N+(M1+M2+M3)+J

…gdje je:

A – prosjek ocjena svih predmeta položenih do datuma prijave na natječaj, zaokruženo na najbližu vrijednost na jednu decimalu. Minimalno 2,0, maksimalno 5,0;

N – ukupan broj položenih ispita;

M1 – M3 - broj bodova koje svaki od tri člana povjerenstva dodjeljuju na temelju motivacijskog pisma, minimalno 1, a maksimalno 5 bodova.

J – ocjena iz stranog jezika

ROK ZA PRIJAVU: 10.02.2022.

ODMAH, ODNOSNO DO POPUNJENJA ODOBRENIH KVOTA

Prijava na Natječaj mora biti dostavljena na službenom prijavnom obrascu s priloženom prijavnom dokumentacijom. Prijave s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti:

▪ u papirnatom obliku (osobno ili preporučenom poštom) na adresu:

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

Za ERASMUS+ natječaj  KA107-2019 (SMS-SMP)

Milislava Demerca 1

48260 Križevci 

▪ i u elektroničkom obliku na e-mail adresu:  vpapic@vguk.hr

Napomena:

Prijave koje su nepotpune ili su zaprimljene nakon naznačenog roka ili prijave podnesene samo elektronskim putem neće biti razmatrane.

Prijavom na Natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime objavi na popisu izabranih/odbijenih kandidata ili na listi čekanja.

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.