KLASA: 602-04/21-01/01
Urbroj: 2137-78-21/329


Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
ERASMUS+ PROGRAM - KA103-2020
Broj projekta: broj 2020-1-HR01-KA103-077199
Mobilnost osoblja unutar programskih zemalja  u razdoblju 2020.-2022.


Temeljem Odluke Agencije za mobilnost i programme EU od 08. 5. 2020. (Klasa: 605-47/20-02/25, Urbroj: 359-08/8-20-2) Visoko gospodarsko učilište u Križevcima objavljuje

N A T J E Č A J
(ponovljeni)
za dodjelu financijskih potpora nastavnom i nenastavnom osoblju
za mobilnost u okviru ERASMUS+ PROGRAMA - Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja-  KA103-2020

 

 

Opći dio

Visokome gospodarskom učilištu u Križevcima dodijeljena  je Erasmus Charter for Higher Education (255228-EPP-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE), čime je omogućeno njegovo sudjelovanje u programu Erasmus+.

Agencija za mobilnost i programe EU donijela je Odluku o dodjeli financijske potpore za projektni prijedlog za program Erasmus+ Ključna aktivnost 1 - Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja i odobrila financijsku potporu za projekt broj: 2020-1-HR01-KA103-077199.

Natječaj se odnosi na program mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima za razdoblje od 01.08.2020. do 31.05.2023. u svrhu podučavanja (STA - nastavno osoblje) ili u svrhu osposobljavanja (STT - nastavno i nenastavno osoblje) na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi. Nastavno osoblje ima također mogućnost spojiti podučavanje i osposobljavanje tijekom jedne iste mobilnosti.

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima  dodijelit će ukupno pet (5) mobilnosti nastavnog osoblja u svrhu podučavanja (održavanja nastave) u ukupnom trajanju od 25 dana i šest (6) mobilnosti (ne)nastavnog osoblja u svrhu osposobljavanja (stručnog usavršavanja) u ukupnom trajanju od 30 dana. Kandidati koji se prijave na Natječaj, zadovolje sve uvjete Natječaja, a ne uđu u krug stipendiranih članova osoblja, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku.

Svrha boravka na inozemnoj ustanovi za nastavno osoblje je podučavanje odnosno održavanje nastave ili osposobljavanje s naglaskom na razvijanje pedagoških vještina i vještina razvoja kurikula u visokom obrazovanju te za nenastavno osoblje osposobljavanje za obavljanje poslova definiranih ugovorom o radu ili ugovorom o djelu.

Na natječaj se mogu prijaviti svi članovi nastavnog ili nenastavnog osoblja Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima koji su na Visokome gospodarskom učilištu zaposleni temeljem ugovora o radu, te vanjski suradnici Učilišta koji imaju važeći ugovor o djelu. Pristupnici moraju imati hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo neke druge države sudionice Erasmus+ programa. Nastavnici koji se prijavljuju za aktivnost održavanja nastave trebaju imati znanstveno-nastavno zvanje ili nastavno zvanje. Za aktivnost stručnog usavršavanja pristupnici na natječaj mogu biti članovi nastavnog i nenastavnog osoblja.

Kandidati za natječaj moraju imati pozivno pismo/e-mail ustanove primateljice s naznačenom svrhom mobilnosti ili mogu dostaviti vlastoručno potpisanu izjavu o usmenom dogovoru s predstavnikom ustanove domaćina o svrsi mobilnosti.

Kandidati moraju imati odgovarajuće znanje stranog jezika na kojem će držati nastavu ili se stručno usavršavati.

Važeće razdoblje mobilnosti

Mobilnost se može ostvariti od 1. kolovoza 2020. do 31. svibnja 2023.

U sklopu Erasmus+ programa moguće je ostvariti mobilnost u programskim zemljama. Programske zemlje su države članice EU: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo te Island, Lihtenštajn, Norveška, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska. Švicarska nije prihvatljiva za sudjelovanje ni kao zemlja pošiljatelj ni kao zemlja domaćin. Napomena vezana za Ujedinjeno Kraljevstvo: Mobilnosti prema i iz Ujedinjenog Kraljevstva mogu se redovno planirati i realizirati i nakon izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz EU te su prijave za razmjenu s Ujedinjenim Kraljevstvom moguće i za akademsku godinu 2020/21.

Trajanje mobilnosti

Dužina razdoblja mobilnosti za održavanje nastave je najkraće 2 dana, a najduže 60 dana. Dužina razdoblja mobilnosti za osposobljavanje je najkraće 2 dana, a najduže 60 dana.

Dani provedeni na putu ne uračunavaju se u razdoblje mobilnosti.

Financijska potpora

Financirat će se najviše 5 dana mobilnosti, a sama mobilnost može trajati i duže odnosno kako je dogovoreno s inozemnom ustanovom. Ako mobilnost traje manje od 5 dana, može se financirati i jeda dan puta (ako na taj dan nema aktivnosti). Dodatna financijska potpora moguća za osobe s posebnim potrebama (za detalje v. Upute uz Natječaj).

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu održavanja nastave na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi su Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi sklopljeni između Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima i prihvatne visokoškolske ustanove. Nastavnik je obvezan održati najmanje 8 sati nastave tjedno (ili za bilo koje kraće razdoblje boravka). Ako se poučavanje kombinira s osposobljavanjem tijekom iste mobilnosti u inozemstvu, najmanji broj sati poučavanja tjedno smanjuje se na 4 sata.

Za realizaciju aktivnosti osposobljavanja na ustanovi koja nema status visokog učilišta nije potrebno sklopiti Erasmus+ međuinstitucijski sporazum.

Upute za prijavu na natječaj i prijavni obrasci sastavni su dio ovog natječaja.

Prijava na natječaj treba sadržavati:

ROK ZA PRIJAVU: 1.02.2023.

Prijave s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti:

  • u papirnatom obliku (osobno ili preporučenom poštom) na adresu

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

Za ERASMUS+ natječaj  KA103-2020 (STA-STT)

Milislava Demerca 1

48260 Križevci 

  • i u elektroničkom obliku na e-mail adresu:  vpapic@vguk.hr

Neispravno popunjeni prijavni obrasci, prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave poslane poslije navedenog roka neće se razmatrati. 

Kontakt za dodatne informacije: 

Valentina Papić Bogadi, Erasmus koordinatorica

e-mail: vpapic@vguk.hr  tel: 091 519 14 99

Dodatni dokumenti
Upute za prijavu na natječaj i realizaciju mobilnosti

Iznosi financijske potpore za Ključnu aktivnost 1 (KA103-2020)

Prijavni obrazac za dodatno financiranje (samo za osoblje s invaliditetom ili s posebnim  potrebama)

Povjerenstvo za Erasmus mobilnost:

  1. dr. sc. Valentina Papić Bogadi, predsjednica
  2. dr. sc. Tatjana Jelen, članica
  3. dr. sc. Silvije Jerčinović, član

Erasmus+ program mobilnosti provodi se u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU Zagreb.

Napomena:

Realizacija odobrenih mobilnosti ovisi o epidemiološkoj situaciji uzrokovanoj koronavirusom COVID-19 u određenom trenutku, odnosno stjecanju uvjeta za putovanje izvan Republike Hrvatske. Prije odluke o putovanju obvezno konzultirati i pratiti mrežne stranice nadležnih tijela: https://www.mobilnost.hr/hr/novosti/preporuke-studentima-i-visokim-ucilistima-u-kontekstu-pandemije-koronavirusa/#odgovori

http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/informacije-o-putovanjima/upozorenja/

https://www.koronavirus.hr/o-putovanju/11

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.