Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1, Križevci  raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor:

a) u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje biotehničke znanosti, polje poljoprivreda, poseban uvjet: grana poljoprivredna tehnika i tehnologija, područje mehanizacije: - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

b) u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje biotehničke znanosti, polje poljoprivreda, poseban uvjet: grana ekonomika - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

c) u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje biotehničke znanosti, polje poljoprivreda, poseban uvjet: područje vinogradarstva, vinarstva i voćarstva - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u punom radnom vremenu  

Pristupnici  su obvezni ispunjavati uvjete iz članka 64. Statuta Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima (www.vguk.hr).

            Pristupnici trebaju dostaviti u tiskanom obliku:

  • vlastoručno potpisanu prijavu, domovnicu ili dokaz o državljanstvu zemalja iz Europskoga gospodarskog prostora, uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika ne vodi istražni i kazneni postupak ne starije od šest mjeseci, presliku osobne iskaznice ili putovnice, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis o radnom stažu ne stariji od dana objave natječaja te u potpunosti ispunjen obrazac privola/suglasnost koji je dostupan ispod teksta natječaja objavljenog na mrežnoj stranici Učilišta www.vguk.hr (natječaji). Strani državljani su dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u govoru, čitanju i pisanju (napredna razina),
  • životopis, motivacijsko pismo i diplomu o završenom diplomskom sveučilišnom studiju iz odgovarajućeg područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda,
  • ovjereni prijepis ocjena ili dopunsku ispravu o studiju za obje razine studija u ukupnom trajanju I. i II. razine od 5 godina te stečenih najmanje 300 ECTS bodova ili istovrijedni studij prema prijašnjem Zakonu, minimalan prosjek ocjena 4,00 tijekom studija,
  • potvrdu o psihofizičkoj sposobnosti od obiteljskog liječnika,
  • dokaze o ispunjavanju dodatnih kriterija: preporuke (nastavnika tijekom studija i/ili poslodavca), sklonost znanstvenom i stručnom radu (objavljen znanstveni ili stručni rad, sudjelovanje na znanstvenom ili stručnom projektu), stručno iskustvo (rad u struci), dodatna usavršavanja, položen vozački ispit B kategorije, poznavanje drugih stranih jezika (dopunska isprava ili potvrda škole stranih jezika).

Pristupnici pod c) trebaju priložiti dokaz da su tijekom studija slušali predmete iz područja vinogradarstva, vinarstva i voćarstva u minimalnoj vrijednosti 30 ECTS bodova iz sva tri područja ukupno, a najmanje 5 bodova iz pojedinačnog područja.

Pristupnici koji zadovoljavaju formalne uvjete moraju pristupiti provjeri znanja stranog (stranih) jezika i zadovoljiti minimalno razinu B2 za barem jedan strani jezik (engleski ili jedan od svjetskih jezika).

Pristupnici koji zadovolje na provjeri znanja stranog jezika upućuju se na nastupno predavanje. Pristupnici moraju postići pozitivnu ocjenu nastupnog predavanja s temom koju odredi Povjerenstvo za izbor.

Svi pristupnici dužni su svu natječajnu dokumentaciju dostaviti i na CD-u u PDF-formatu (2 kom.).

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja.

Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Ako pozvani pristupnik ne pristupi provjeri znanja stranog jezika i nastupnom predavanju, smatrat će se da je povukao prijavu.

Rezultati izbora pristupnika bit će objavljeni na mrežnoj stranici Učilišta www.vguk.hr (Natječaji).  

Učilište zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu prijavu za izbor u naprijed navedena zvanja.

Prijave se šalju na adresu: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1, 48260 Križevci, s naznakom «za natječaj za izbor asistenta  pod a), b) ili c).

 

                                                                                   Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.