NATJEČAJ

za izbor djelatnika I. vrste zvanja - rukovoditelja (načelnika) odjela u područnoj službi/tajnika Učilišta, 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci

 

 

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • završen diplomski sveučilišni studij pravne struke ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravne struke,
  • 3 godine radnog iskustva u struci uz poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika te rada na računalu,
  • sposobnosti komuniciranja odnosno rada sa strankama.

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola prema odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova. Izrazi koji imaju rodno značenje jednako se odnose na muški i ženski spol.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, domovnicu odnosno dokaz da je državljanin države članice Europske unije za koje ne postoji privremena zapreka za zapošljavanje, dokaz o stručnoj spremi - diplomu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika ne vodi istražni i kazneni postupak ne starije od šest mjeseci, presliku osobne iskaznice ili putovnice, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis, potvrdu poslodavca ili ugovor o radu iz kojeg je vidljivo da je kandidat obavljao poslove tražene ovim natječajem. Za dokaz o poznavanju svjetskog jezika i rada na računalu, priznaje se potvrda ili uvjerenje o položenim tečajevima ili preslika svjedodžbe iz koje je vidljiv položen predmet/i iz traženih uvjeta. Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja, a iz priložene dokumentacije nije razvidno da su položili strani jezik i informatiku ili računalstvo bit će pozvani na provjeru traženih uvjeta, a poziv će biti objavljen na mrežnoj stranici www.vguk.hr – natječaji, dva dana prije provjere. Kandidati koji u potpunosti zadovoljavaju svim traženim uvjetima bit će pozvani na intervju s Povjerenstvom za izbor kandidata i dekanom, a poziv će biti objavljen na mrežnoj stranici www.vguk.hr – natječaji, dva dana prije održavanja intervjua. Za kandidate koji ne pristupe provjeri znanja (za kandidate kod kojih nije razvidno iz priložene dokumentacije) i intervjuu, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene (iste se ne vraćaju pristupnicima), a izabrani pristupnik dužan je prije sklapanja ugovora o radu priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenu presliku. Pristupnik će prije sklapanja ugovora o radu biti upućen na liječnički pregled radi utvrđivanja radne sposobnosti. Prijavom na natječaj pristupnici su suglasni da Učilište može koristiti, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima te o istom popunjavaju obrazac privole za obradu osobnih podataka koji je objavljen na mrežnoj stranici Učilišta www.vguk.hr (Natječaji). Pristupnik koji ostvaruje prednost na temelju posebnih propisa dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na prednost i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju.

Rok za podnošenje prijava je do 27. travnja 2022. do 12,00 sati. Rezultati izbora pristupnika bit će objavljeni na mrežnoj stranici Učilišta www.vguk.hr (Natječaji). Prijave se šalju zemaljskom poštom na adresu: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1, 48260 Križevci, s naznakom „za natječaj izbor rukovoditelja (načelnika) odjela u područnoj službi/tajnika Učilišta“.

                                                      

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.