VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA

DOKUMENTACIJA  O NABAVI

PONOVLJENI POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE ZA PREDMET NABAVE:

PLASTENIK

ZA MJERU 10 »POLJOPRIVREDA, OKOLIŠ I KLIMATSKE PROMJENE« PODMJERU 10.2. »POTPORA ZA OČUVANJE, ODRŽIVO KORIŠTENJE I RAZVOJ GENETSKIH IZVORA U POLJOPRIVREDI«

temeljem općih uvjeta iz Ugovora o financiranju  koji se primjenjuju na projekte financirane unutar podmjere 10.2 „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Križevci,  21.11.2022.

 

SADRŽAJ DOKUMENTACIJE O NABAVI:

- UPUTE PONUDITELJIMA- PRILOG l.

1.  OPĆI PODACI

2.  PODACI O PREDMETU NABAVE

3.  OSNOVE  ZA  ISKLJUČENJE  GOSPODARSKOG  SUBJEKTA  l DOKUMENTI  KOJIMA GOSPODARSKI SUBJEKT DOKAZUJE ODSUTNOST OSNOVA ZA ISKLJUČENJE

4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

5. PODACI O PONUDI

6. OSTALE ODREDBE

7. PRILOZI OD BR. l. DO V.

 

Prilog l.

UPUTE              PONUDITELJIMA

1. OPĆI PODACI

1.1. Podaci o javnom naručitelju (dalje u tekstu: naručitelj):

Naziv:                                      VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA Sjedište:                                               Milislava Demerca 1

OIB:                                        75480885018

Telefon:                                  048/681-597

Telefaks:                                048/682-790

 

Internet stranica:

Adresa elektroničke pošte: Adresa za dostavu pošte:

 

www.vguk.hr uprava@vguk.hr vpapic@vguk.hr

 

1.2. Osoba ili služba zadužena za kontakt:

Ime i prezime: dr.sc. Valentina Papić Bogadi. Telefon:                        048/681-597

e-mail:           vpapic@vguk.hr

Pravila komunikacije:

Sukladno članku 59. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) (dalje u tekstu: ZJN 2016) naručitelj i gospodarski  subjekti komuniciraju i razmjenjuju  podatke elektroničkim sredstvima  komunikacije.

Naručitelj i gospodarski subjekti komuniciraju i razmjenjuju podatke na hrvatskom jeziku elektroničkim  sredstvima  komunikacije  putem  elektroničke  pošte  na  e-mail: vpapic@vguk.hr

1.3. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa ili navod da takvi subjekti ne postoje u trenutku objave dokumentacije o nabavi:

-ne postoji

1.4. Vrsta postupka nabave: jednostavna nabava

1.5. Procijenjena vrijednost nabave:

Procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 52.500,00 HRK bez PDV-a.

 

1.7. Vrsta ugovora o jednostavnoj nabavi (roba, radovi ili usluge): Ugovor o nabavi robe.

1.8. Navod sklapa li se ugovor o nabavi robe:

Sklapa se ugovor o nabavi plastenika.

Nabava  robe financirat će  se  iz  namjenski

doznačenih sredstava EU  temeljem ugovora - Posebni uvjeti  ugovora  o  financiranju sklopljenog između   Agencije za plaćanje u poljoprivredni, ribarstvu i  ruralnom razvoju KLASA: 440-12/22-01-02/0013, URBROJ: 343-1601/01-22-003 od 10. lipnja 2022.  i Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima KLASA: 442-01/22-01/01, URBROJ: 2137-78-

22/01 od 30. lipnja 2022. koji projekt je financiran iz Podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Opis predmeta nabave

Predmet nabave je PLASTENIK za uzgoj povrća

2.2.  Opis  i oznaka  grupa predmeta  nabave,  ako  je predmet  nabave  podijeljene  na grupe, ili u postupcima velike vrijednosti obrazloženje glavnih razloga zašto predmet nije podijeljen na grupe:

Predmet nabave nije podijeljen na grupe.

2.3. Količina predmeta nabave

Nabavlja se PLASTENIK. Količine su navedene u Troškovniku sa specifikacijom robe koji je prilog ove Dokumentacije o nabavi.

 

Kompletan tekst Natječaja dostupan je za preuzimanje ispod.

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.