Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na stanovanje u Studentskoj kući VGUK (KLASA: 602-04/15-01/76, URBROJ: 2137-78-15/675 od 20. studenoga 2015., KLASA: 007-02/22-01/01, URBROJ: 2137-78-22/08-2 od 2. prosinca 2022.), u daljnjem tekstu: Pravilnik) i Odluke Stručnoga vijeća Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima od 21. prosinca 2022., raspisuje se

N A T J E Č A J
ZA PRIMANJE REDOVITIH STUDENATA U STUDENTSKU KUĆU VGUK 
U AKADEMSKOJ GODINI 2022/2023.


Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Na natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima,  državljani Republike Hrvatske kojima mjesto prebivališta nije Grad Križevci i kojima prosječni mjesečni prihod po članu kućanstva ne prelazi 3.326,00 kuna (441,44 €, fiksni tečaj konverzije: 1€ = 7,53450 kuna).

 
Studenti se natječu za 2 mjesta u Studentskoj kući VGUK. Redoviti studenti preddiplomskog stručnog studija Poljoprivreda upisani u akad. god. 2022/2023. prve godine imaju pravo prednosti.

Ukoliko se ne popune mjesta u kategoriji prve godine preddiplomskog Stručnog studija Poljoprivreda, popunit će se prijavljenim studentima iz drugih godina i studija koji ispunjavaju uvjete natječaja prema rang listi.

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se poštom ili osobno u Tajništvu VGUK-Zgrada A.

Rok za dostavu prijave i dokumentacije na natječaj je 13. siječnja 2023. (petak) do 12 sati. Bez obzira na način dostave, razmatrat će se samo prijave pristigle na natječaj do 13. siječnja 2023. do 12,00 sati.

Prijava, odabir i rangiranje studenata za smještaj u Studentskoj kući provodi se u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na stanovanje u Studentskoj kući VGUK.

Za prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće:

1.   Potpisanu prijavu i popis svih dokumenata koje student dostavlja (prilog)

2.   Potpisanu Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (prilog)

3.   Uvjerenje o prebivalištu za svakog člana domaćinstva (izdaje MUP u mjestu prebivališta) – ne starije od šest mjeseci

4.    Potvrdu o visini dohotka i primitaka po članu domaćinstva za 2021. godinu, uključujući maloljetnu braću i sestre te studenta kao podnositelja zahtjeva (izdaje Porezna uprava u mjestu prebivališta), odnosno potvrdu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini ukupno isplaćene mirovine za 2021. godinu za one članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini.
5.    Studenti koji imaju braću predškolske dobi (članove zajedničkog kućanstva) trebaju dostaviti rodni list/izvod iz matične knjige rođenih, a za braću školske dobi (članove zajedničkog kućanstva)  uvjerenje o školovanju.

6.    Studenti II., odnosno III. godine u akad. god. 2022/2023. koji se prijavljuju za smještaj, trebaju dostaviti ovjereni ispis ocjena o položenim ispitima iz I. odnosno II.  godine studija položenih do podnošenja prijave (izdaje Referada).

7.    Za studente upisane u I. godinu studija za rangiranje će se koristiti bodovi ostvareni prilikom upisa (ne treba dostaviti podatke).

8.    Studenti koji mogu ostvariti dodatne bodove na socijalni status prema Pravilniku trebaju dostaviti  potvrdu, ili rješenje o smještaju u domove socijalne skrbi ili udomiteljske obitelji, odnosno izvod kojim se dokazuje da je jedan od roditelja umro, nestao ili nepoznat, odnosno da je dijete hrvatskog branitelja I. skupine.

9.    Potpisanu Izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja i uvjeta smještaja u Studentskoj kući VGUK te suglasnost za prikupljanje i obradu osobnih podataka i suglasnost za objavu osobnih podataka na rang listi (prilog– popunjavaju svi studenti)

10.     Dokumentacija koja je dostavljena u navedenom roku bodovat će se prema Pravilniku.

Studenti koji ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom trebaju to dokumentirati odgovarajućom potvrdom ili ovjerenom preslikom dokumenta i priložiti uz ranije navedene dokumente, kako bi ostvarili veći broj bodova.

Natječaj će  biti oglašen na mrežnoj stranici Učilišta.

Nekompletna dokumentacija i dokumentacija poslana izvan navedenog roka neće biti razmatrana. Kandidati ne mogu dopunjavati dokumentaciju nakon isteka natječajnog roka.

Dokumentacija se ne vraća.

Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije do 23. siječnja 2023. na mrežnoj stranici Učilišta.

Prigovori na rezultate natječaja upućuju se Povjerenstvu za rješavanje prigovora u roku od tri radna dana od dana objave privremene rang liste. Rok za podnošenje prigovora nije produljenje natječajnog roka niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije. Prigovor se upućuje ukoliko je došlo do pogreške kod bodovanja dokumentacije poslane na natječaj.
Odluka Povjerenstva za rješavanje prigovora o konačnim rezultatima bit će objavljena najkasnije u roku od tri radna dana po isteku roka za prigovore na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Učilišta.

Studenti koji ostvare pravo na smještaj u Studentsku kuću VGUK, prilikom useljenja trebaju dostaviti liječničku potvrdu da nemaju kontraindikacija za smještaj u dom (bez liječničke potvrde useljenje nije moguće).

Dekanica:
dr. sc. Marcela Andreata-Koren, prof. struč. stud.

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.