Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
ERASMUS+ PROGRAM – KA131-2022
Broj projekta: 2022-1-HR01-KA131-HED-000066396
Mobilnost studenata između programskih zemalja KA131-2022


Temeljem Odluke Agencije za mobilnost i programme EU od 15. srpnja 2022. (Klasa: 605-47/22-03/35 URBROJ: 359-08/53-22-3 Visoko gospodarsko učilište u Križevcima objavljuje

N A T J E Č A J
za dodjelu financijskih potpora nastavnom i nenastavnom osoblju
za mobilnost u okviru ERASMUS+ PROGRAMA - Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja-  KA131-2022

 

 

Opći dio

Visokome gospodarskom učilištu u Križevcima dodijeljena  je Erasmus Charter for Higher Education (255228-EPP-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE), čime je omogućeno njegovo sudjelovanje u programu Erasmus+.

Agencija za mobilnost i programe EU donijela je Odluku o dodjeli financijske potpore za projektni prijedlog za program Erasmus+ Ključna aktivnost 1 - Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja i odobrila financijsku potporu za projekt broj: 2022-1-HR01-KA131-HED-000066396

Natječaj se odnosi na program mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima za razdoblje od 01.06.2022. – 31.07.2024. u svrhu podučavanja (STA - nastavno osoblje) ili u svrhu osposobljavanja (STT - nastavno i nenastavno osoblje) na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi. Nastavno osoblje ima također mogućnost spojiti podučavanje i osposobljavanje tijekom jedne iste mobilnosti.

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima  dodijelit će ukupno šest (6) mobilnosti nastavnog osoblja u svrhu podučavanja (održavanja nastave) pet (5) mobilnosti (ne)nastavnog osoblja u svrhu osposobljavanja (stručnog usavršavanja) Kandidati koji se prijave na Natječaj, zadovolje sve uvjete Natječaja, a ne uđu u krug stipendiranih članova osoblja, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku.

Svrha boravka na inozemnoj ustanovi za nastavno osoblje je podučavanje odnosno održavanje nastave ili osposobljavanje s naglaskom na razvijanje pedagoških vještina i vještina razvoja kurikula u visokom obrazovanju te za nenastavno osoblje osposobljavanje za obavljanje poslova definiranih ugovorom o radu ili ugovorom o djelu.

Na natječaj se mogu prijaviti svi članovi nastavnog ili nenastavnog osoblja Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima koji su na Visokome gospodarskom učilištu zaposleni temeljem ugovora o radu, te vanjski suradnici Učilišta koji imaju važeći ugovor o djelu. Pristupnici moraju imati hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo neke druge države sudionice Erasmus+ programa. Nastavnici koji se prijavljuju za aktivnost održavanja nastave trebaju imati znanstveno-nastavno zvanje ili nastavno zvanje. Za aktivnost stručnog usavršavanja pristupnici na natječaj mogu biti članovi nastavnog i nenastavnog osoblja.

Kandidati za natječaj moraju imati pozivno pismo/e-mail ustanove primateljice s naznačenom svrhom mobilnosti ili mogu dostaviti vlastoručno potpisanu izjavu o usmenom dogovoru s predstavnikom ustanove domaćina o svrsi mobilnosti.

Kandidati moraju imati odgovarajuće znanje stranog jezika na kojem će držati nastavu ili se stručno usavršavati.

Važeće razdoblje mobilnosti

Mobilnost se može ostvariti od 01.06.2022. – 31.07.2024.

U sklopu Erasmus+ programa moguće je ostvariti mobilnost u programskim zemljama. Programske zemlje su države članice EU: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo te Island, Lihtenštajn, Norveška, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska. Švicarska nije prihvatljiva za sudjelovanje ni kao zemlja pošiljatelj ni kao zemlja domaćin.

Trajanje mobilnosti

Dužina razdoblja mobilnosti za održavanje nastave je najkraće 2 dana, a najduže 60 dana. Dužina razdoblja mobilnosti za osposobljavanje je najkraće 2 dana, a najduže 60 dana.

Dani provedeni na putu ne uračunavaju se u razdoblje mobilnosti.

Financijska potpora

Financirat će se najviše 5 dana mobilnosti, a sama mobilnost može trajati i duže odnosno kako je dogovoreno s inozemnom ustanovom. Ako mobilnost traje manje od 5 dana, može se financirati i jeda dan puta (ako na taj dan nema aktivnosti). Dodatna financijska potpora moguća za osobe s posebnim potrebama (za detalje v. Upute uz Natječaj).

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu održavanja nastave na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi su Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi sklopljeni između Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima i prihvatne visokoškolske ustanove. Nastavnik je obvezan održati najmanje 8 sati nastave tjedno (ili za bilo koje kraće razdoblje boravka). Ako se poučavanje kombinira s osposobljavanjem tijekom iste mobilnosti u inozemstvu, najmanji broj sati poučavanja tjedno smanjuje se na 4 sata.

Za realizaciju aktivnosti osposobljavanja na ustanovi koja nema status visokog učilišta nije potrebno sklopiti Erasmus+ međuinstitucijski sporazum.

Upute za prijavu na natječaj i prijavni obrasci sastavni su dio ovog natječaja.

Prijava na natječaj treba sadržavati:

ROK ZA PRIJAVU: 01.02.2023.

Prijave s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti:

u papirnatom obliku (osobno ili preporučenom poštom) na adresu

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

Za ERASMUS+ natječaj  KA131-2022 (STA-STT)

Milislava Demerca 1

48260 Križevci 

i u elektroničkom obliku na e-mail adresu:  vpapic@vguk.hr

Neispravno popunjeni prijavni obrasci, prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave poslane poslije navedenog roka neće se razmatrati. 

Kontakt za dodatne informacije: 

Valentina Papić Bogadi, Erasmus koordinatorica

e-mail: vpapic@vguk.hr  tel: 091 519 14 99

Dodatni dokument

Upute za prijavu na natječaj i realizaciju mobilnostiIznosi financijske potpore za Ključnu aktivnost 1 (KA131-2022)

Prijavni obrazac za dodatno financiranje (samo za osoblje s invaliditetom ili s posebnim  potrebama)

Povjerenstvo za Erasmus mobilnost:

dr. sc. Valentina Papić Bogadi, predsjednica

dr. sc. Tatjana Jelen, članica

dr. sc. Silvije Jerčinović, član

Erasmus+ program mobilnosti provodi se u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU Zagreb.

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.