Na temelju Odluke dekanice  Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1, od 6. veljače 2023. raspisuje

NATJEČAJ

za davanje u zakup  kioska i 10 m2 zemljišta  Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima

 

 

Predmet zakupa je kiosk i 10 m² zemljišta Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima na lokaciji Križevci, Milislava Demerca 1 (ispred zgrade visokoga obrazovanja) za pružanje usluge prodaje  peciva, sendviča, bezalkoholnih napitaka i sl. studentima, djelatnicima i ostalima zainteresiranima.

Vrijeme zakupa: 5 godina

Za vrijeme zakupnine zakupnik ne smije mijenjati namjenu kioska, a kiosk mora raditi za sve vrijeme izvođenja nastave kod redovitih i izvanrednih studenata, osim subota.

Početni iznos mjesečne zakupnine: 375 eura s uključenim PDV-om. Pored zakupnine, zakupnik je dužan sam snositi troškove tekućeg održavanja kioska tj. postaviti zasebno brojilo za električnu energiju, te o svom trošku odstraniti sav dnevni otpad i održavati red oko kioska.

Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje te djelatnosti.

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda koje moraju sadržavati:

  • naziv ponuditelja (ime i prezime za fizičku osobu, te naziv za pravnu osobu)
  • izvornik ili ovjerenu presliku iz odgovarajućeg registra za pravnu i fizičku osobu obrtnika,
  • dokaz-potvrdu porezne uprave o podmirenim obvezama ili o stanju duga ne stariju od 30 dana
  • dokaz o solventnosti, odnosno dokaz da račun nije blokiran više od sedam dana neprekidno u posljednjih šest mjeseci,
  • ponudu iznosa mjesečne zakupnine
  • dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 100 eura na IBAN Visokoga gospodarskoga učilišta u Križevcima, broj: HR7523600001101275813. Ponuditeljima koji ne budu izabrani jamčevina će biti vraćena odmah nakon izbora, dok se izabranom ponuditelju jamčevina uračunava u zakupninu.

Sve troškove oko postavljanja kioska u cijelosti snosi zakupnik.

Sadašnji zakupnik ima pravo prvenstva za sklapanje ugovora, ako udovoljava svim uvjetima natječaja, sudjeluje u istome, ponudi ili prihvati najveći ponuđeni iznos zakupnine, te da  je uredno podmirivao mjesečne obveze iz ugovora o zakupu koji je imao sklopljen s Visokim gospodarskim učilištem u Križevcima.

Zatvorene i kuvertirane ponude s naznakom „Ponuda na natječaj za zakup zemljišta i kioska- ne otvarati“ dostavljaju se preporučenom pošiljkom na adresu: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, M. Demerca 1, 48 260 Križevci.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima zadržava pravo poništenja javnog natječaja bez obveze prema ponuditeljima.

Natječaj je otvoren 15 dana računajući od dana objave.

O rezultatima natječaja ponuđači će biti obaviješteni u roku 8 dana od odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

S odabranim ponuditeljem će se u roku od 15 dana od dostavljanja obavijesti o ishodu natječaja sklopiti ugovor o zakupu kao ovršna isprava na trošak ponuditelja, a ukoliko to ne učini, sklopit će se ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem. Izabrani ponuditelj dužan je prije zaključenja ugovora o zakupu na ime jamstva za uredno plaćanje zakupnine dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika.

 

                                                                               Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

Križevci, 6. veljače 2023.

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.