Veleučilište u Križevcima
Milislava Demerca 1
48260 Križevci
KLASA: 602-04/23-11/01
URBROJ: 2137-78-23/55-3

Natječaj za Erasmus+ kombinirane intenzivne programe (blended intensive programmes - BIP) za razdoblje od 15. rujna 2023. do 30. lipnja 2024.

Temeljem Ugovora Agencije za mobilnost i programe EU Klasa: 605-47/22-03/35 URBROJ: 359-08/53-22-3 i  Klasa: 605-47/23-03/32 URBROJ 359-08/1-23-3 Veleučilište u Križevcima objavljuje Natječaj za kombinirane intenzivne programe u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 unutar programskih zemalja (KA131) za razdoblje od 1. rujna 2023. do 30. lipnja 2024.

Veleučilište u Križevcima je temeljem bilateralnog sporazuma sa Sveučilištem IREO Lesneven, Francuska, partnerska ustanova u provedbi kombiniranog intenzivnog programa CapAble 2 koji se provodi pod brojem ID: 2023-1-FR01-KA131-HED-000115542-1

Temeljem poziva ustanove organizatora, na projekt se s Veleučilišta u Križevcima može javiti 14 studenata.

Projekt se sastoji od virtualne i fizičke komponente:

Opis virtualne komponente:

Ireo Lesneven osigurat će nastavni materijal na engleskom jeziku vezano uz provedbu Zajedničke poljoprivredne politike (Common Agricultural Policy) u različitim državamaa članicama EU, studenti i nastavnici će sudjelovati u redovitim online konferencijama kako bi razmjenjivali rezultate provedenih istraživanja. Studenti će prije virtualnih sastanaka provesti kraća istraživanja, pripremiti prezentacije na zadane teme i podijeliti svoje rezultate.

Opis fizičke komponente :

Posjeti poljoprivrednim gospodarstvima i tvrtkama unutar poljoprivrednog sektora, tehničke stručne konferencije o provedbi CAP-a, usmene prezentacije, posjeti kulturnim događanjima i međukulturalne aktivnosti između ustanova partnera na projektu.

ECTS : 5

Početak virtualne komponente: 20.09.2023.

Završetak virtualne komponente: 26.01.2024.

Početak fizičke komponente: 12.02.2024.

Završetak fizičke komponente:16.02.2024.

Zainteresirani studenti trebaju popuniti prijavu koja se sastoji od sljedećeg:

 1. Europass životopis na engleskom jeziku
 2. Prijavni obrazac i motivacijsko pismo
 3. Obrazac o zaštiti  osobnih podataka
 4. Prijepis ocjena

Prijavom na natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime i prezime objave na mrežnim stranicama Veleučilišta.

Napomena

Svi osobni podaci kandidata dani u prijavi kao i u postupku koji slijedi prijavu, obrađuju se za potrebe provedbe predmetnog natječaja, uključujući vrednovanje podnesenih prijava. Rezultati natječaja se javno objavljuju radi transparentnosti samog postupka. Osnova za obradu osobnih podataka je prijava kandidata – obrada osobnih podataka je nužna za poduzimanje radnji koje prethode sklapanju ugovora kao i za eventualno naknadno sklapanje ugovora. Europska komisija je voditelj obrade osobnih podataka u dijelu u kojem se obrada provodi za potrebe Erasmus + programa

Kriteriji za odabir kandidata

 • Kandidati će biti odabrani na temelju sljedećih kriterija:
 • akademskog uspjeha, odnosno prosjeka ocjena od početka studija
 • broja položenih ispita
 • motivacijskog pisma
 • ocjena iz stranog jezika

Prednost (apsolutnu) imaju oni studenti koji još nisu sudjelovali u programima Erasmus+ mobilnosti.

Povjerenstvo za provedbu ovoga natječaja kojega imenuje Dekan Veleučilišta u Križevcima dodijelit će svakom prijavljenom kandidatu određeni broj bodova na temelju kojih će se izraditi rang lista za dodjelu financijske potpore. Broj bodova svakog studenta izračunat će se na sljedeći način:

A*10 + N+(M1+M2+M3)+J

…gdje je:

A – prosjek ocjena svih predmeta položenih do datuma prijave na natječaj, zaokruženo na najbližu vrijednost na jednu decimalu. Minimalno 2,0, maksimalno 5,0;

N – ukupan broj položenih ispita;

M1 – M3 - broj bodova koje svaki od tri člana povjerenstva dodjeljuju na temelju motivacijskog pisma, minimalno 1, a maksimalno 5 bodova.

J – ocjena iz stranog jezika

ROK ZA PRIJAVU DO 15.09.2023., ODNOSNO DO POPUNJENJA ODOBRENIH KVOTA.

Prijava na Natječaj mora biti dostavljena na službenom prijavnom obrascu s priloženom prijavnom dokumentacijom. Prijave s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti:

▪ u papirnatom obliku (osobno ili preporučenom poštom) na adresu:

Veleučilište u Križevcima
Za ERASMUS+ natječaj 
Milislava Demerca 1
48260 Križevci 

Napomena: Prijave koje su nepotpune ili prijave podnesene samo elektronskim putem neće biti razmatrane.

Prijavom na Natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime objavi na popisu izabranih/odbijenih kandidata ili na listi čekanja.

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA

Rezultati Natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Veleučilišta u Križevcima pod Erasmus po isteku natječaja.

Odabrani kandidati sklopit će:

 1. Sporazum o učenju (sporazum koji definira plan aktivnosti i vezu studijskog boravka sa studijem - student ovaj ugovor sklapa s Veleučilištem u Križevcima i ustanovom u koju odlazi);
 2. Ugovor o dodjeli financijske potpore s Veleučilištem u Križevcima;
 3. Zdravstveno osiguranje (prihvatljiva je Europska iskaznica zdravstvenog osiguranja (EHIC). Kandidati su obvezni posjedovati policu osiguranja koja mora uključivati zdravstveno osiguranje u inozemstvu te dodatno osiguranje sukladno zahtjevu inozemne ustanove odnosno dotičnog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj koje može određenu vrstu osiguranja odrediti kao uvjet za izdavanje dozvole boravka. Odabrani studenti dužni su prije, za vrijeme i po povratku s razmjene pridržavati se propisanih odredbi Općih uvjeta Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava te  odredbi Erasmus+ vodiča kroz program kao i svih naknadnih obavijesti koje im se upute putem elektroničke pošte.

POSTUPAK ŽALBE

Student protiv odluke o odabiru kandidata može podnijeti žalbu Povjerenstvu za Erasmus mobilnost na VUK.

Žalba se podnosi u pisanom obliku na adresu Učilišta s naznakom “Za Povjerenstvo za Erasmus mobilnost “. Žalba se podnosi Povjerenstvu u roku od 8 dana. Odluku o žalbi donosi Povjerenstvo u daljnjem roku od 3 dana. Odluka o žalbi je konačna.

U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u navedenom obliku. Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje.

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA

Konačni rezultati Natječaja objavit će se na mrežnim stranicama Veleučilišta u Križevcima (www.vguk.hr).

Izabrani kandidati dužni su se prije i po povratku s inozemne institucije/organizacije pridržavati procedure propisane u Pravilniku o mobilnosti, te Učilištu dostaviti zatraženu dokumentaciju.

OSTALO

Detaljne informacije o Erasmus+ programu mogu se pronaći na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU (www.mobilnost.hr) ili na mrežnim stranicama Veleučilišta u Križevcima (www.vguk.hr).

KONTAKT OSOBA ZA DODATNE UPITE

Valentina Papić Bogadi, Erasmus koordinatorica, e-mail: vpapic@vguk.hr   tel: 091 519 14 99

 

Povjerenstvo za Erasmus mobilnost:

dr. sc. Valentina Papić Bogadi, predsjednica

dr. sc. Tatjana Jelen, članica

dr. sc. Silvije Jerčinović, član

Erasmus+ program mobilnosti provodi se u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU Zagreb.

 

Dodatni dokumenti za preuzimanje:

Dodatak_I_Studenti_s_manje_mogucnosti_02

Acceptance_Confirmation_KA131

Obrazac_Izjava_za_studente_nizeg_socioekonomskog_statusa

Prijavni_obrazac_za_dodatno_financiranje_studenata_s_invaliditetom_ili_posebnim_potrebama

HE_Learning_agreement_-_studies_KA131_-_International1

Vrsta potpora za studente s manje mogućnosti

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.