VELEUČILIŠTE U KRIŽEVCIMA
Milislava Demerca 1, 48260 Križevci,
www.vguk.hr, tel: (048) 279-182, 279-216, 681-597, fax: (048) 279-189


raspisuje

 
N A T J E Č A J
za upis studenata u I. godinu stručnog prijediplomskog studija Poljoprivreda
(180 ECTS – 6 semestara) u akad. god. 2024./2025.

 

Studenti u redovitom statusu: 70 studenata i 10 studenata stranih državljana,

Studenti  u izvanrednom statusu: 60 studenata


Veleučilište u Križevcima (u daljnjem tekstu VUK) provodi stručni prijediplomski studij Poljoprivreda iz biotehničkog znanstvenog područja, polje poljoprivreda. Studij je organiziran za studente u redovitom i izvanrednom statusu, a traje 3 godine (6 semestara).


Svi studenti u prvoj godini slušaju temelje studija, a nakon prve godine opredjeljuju se za jedan od smjerova: Bilinogojstvo, Zootehnika i Menadžment u poljoprivredi.

Završetkom studija stječe se naziv: prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) inženjer/inženjerka poljoprivrede s naznakom smjera. Nakon završetka studija postoji mogućnost nastavka studija na srodnim stručnim diplomskim ili sveučilišnim studijima.


Pravo upisa imaju kandidati prijavljeni preko NISpVU:

1) Kandidati s položenom državnom maturom

- obavezni predmeti: hrvatski jezik 20%, matematika 20% i strani jezik 20% - položena osnovna razina - čini maksimalno 60% od ukupno mogućeg broja bodova

- opći uspjeh - čini maksimalno 40% od ukupno mogućeg broja bodova

2) Kandidati bez položene državne mature sa završenim najmanje četverogodišnjim srednjoškolskim obrazovanjem u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine, moraju se prijaviti i ostvariti pravo upisa preko NISpVU, ostvaruju maksimalno 40%o (opći uspjeh) od ukupno mogućeg broja bodova.

Kandidati koji ne prijavljuju ispite državne mature (kandidati pod 2.)  mogu se prijaviti i ostvariti pravo upisa preko NISpVU, dužni su u SPU predati traženu dokumentaciju radi upisa podataka u NISpVU do 1. srpnja 2024. za upis u ljetnom roku. Za upis u jesenskom roku dužni su u SPU predati traženu  dokumentaciju u razdoblju od 25.07.2024. do 06.09.2024. Više informacija na www.studij.hr.

Kandidati koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o nostrifikaciji dokumenata.

Strani državljani dostavljaju pri upisu dokaz o državljanstvu i uvjerenje Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja o položenom ispitu iz hrvatskog jezika na B2 razini.

Nema dodatne provjere znanja.

Pravo na izravan upis ostvaruju kandidati koji imaju osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim ili međunarodnim natjecanjima znanja u disciplinama iz područja biotehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva te općeobrazovnih disciplina na osnovi dostavljene potvrde.


Studenti koji će u akad. god. 2024./2025. po prvi puta upisati studij u redovitom statusu (prijediplomski ili diplomski) ne participiraju u troškovima školarine, troškove u cijelosti subvencionira Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Studenti koji su u redovitom statusu do akad. god. 2024./2025. dva puta upisali prijediplomski ili diplomski studij uz potporu MZO, plaćaju troškove školarine u iznosu 970,00 €.

Studenti koji u izvanrednom statusu upisuju Stručni prijediplomski studij  Poljoprivreda u akad. god.2024./2025, plaćaju godišnju školarinu u iznosu od 666,00 €.
Studenti hrvatski branitelji, djeca poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih branitelja te HRVI Domovinskog rata i djeca HRVI Domovinskog rata I. skupine koji u izvanrednom statusu upisuju SPS Poljoprivreda plaćaju godišnju školarinu u iznosu od 333,00 €.

1. Prijave

Kandidati se prijavljuju na studijski program preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) na adresi www.postani-student.hr

za ljetni rok do 17. srpnja 2024. do 13:59 sati

za jesenski rok do 18. rujna 2024. do 13:59 sati

Rezultate nekih državnih ili međunarodnih natjecanja znanja, a koji se vrednuju za upis u sustav NISpVU, unosi Središnji prijavni ured (SPU). Kandidati koji žele koristiti pravo prednosti pri upisu, dokaze moraju dostaviti SPU do 8. srpnja 2024. u ljetnom roku te do 6. rujna 2024. za jesenski rok.


Svi kandidati dužni su provjeriti ispravnost svojih dokumenata i podataka unesenih u NISpVU te u slučaju netočnosti zatražiti njihovo ispravljanje.

 

2. Upisi

Lista kandidata bit će objavljena za ljetni upisni rok na mrežnim stranicama Veleučilišta (www.vguk.hr) 17. srpnja 2024. iza 16.00 sati, za jesenski upisni rok 18. rujna 2024. iza 16,00 sati.


Rokovi upisa

 •  ljetni upisni rok: 18. i 19. srpnja 2024.
 •  jesenski upisni rok: 19. i 20. rujna 2024.

Upisi na VUK vrše se prema rasporedu objavljenom na mrežnoj stranici. Kandidati su na upis dužni doći osobno.


Prilikom upisa kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
 

 • matični list (dostupno na www.vguk.hr, popunjen sa svim traženim podacima)
 • upisni list (dostupno na www.vguk.hr, popunjen sa svim traženim podacima)
 • privola (dostupno na www.vguk.hr, popunjen sa svim traženim podacima)
 • dvije iste fotografije veličine 4x6 cm
 •  kopiju rodnog lista (izvornik na uvid)
 • kopiju domovnice ili odgovarajućeg dokumenta kojim strani državljani dokazuju svoje državljanstvo (izvornik na uvid)
 •  kopije svjedodžbi svih razreda srednje škole (izvornici na uvid)
 •  kopiju svjedodžbe o državnoj maturi ili svjedodžbu o završnom radu za pristupnike koji su završili srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. (izvornik na uvid)
 •  potvrdu o položenim ispitima državne mature (izvornik na uvid)
 • potvrdu da je izvršena uplata u iznosu od 60,00 €  (troškovi upisa), na žiro račun Veleučilišta u Križevcima - HR7523600001101275813 s pozivom na broj (upisati OIB kandidata) s naznakom: troškovi upisa.

Prilikom upisa kandidat je obvezan pokazati izvorne dokumente koji se nakon upisa vraćaju. Kandidat je obvezan imati preslike tih dokumenata koji ostaju u VUK.      

Ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može priložiti određeni dokument, upis je moguć i temeljem osobne iskaznice, s time da je dužan naknadno dostaviti traženu dokumentaciju.
 
Sve ostale obavijesti u vezi s upisom mogu se dobiti u studentskoj referadi, tel. (048) 279-182, i tajništvu, tel. (048) 279-216, ili na e-mail: referada@vguk.hr
 

Veleučilište u Križevcima

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.