ODRŽIVI SUSTAVI PROIZVODNJE VOĆA I GROŽĐA (192638)

Nositelji kolegija

Opis kolegija

Program predmeta omogućuje polaznicima stjecanje potrebnih znanja o organizaciji održive proizvodnje grožđa i voća, uvažavajući njihove agroekološke zahtjeve, morfološka svojstva i fiziološke zakonitosti rasta, razvoja i rodnosti, primjenjujući prikladne ampelotehničke/pomotehničke i agrotehničke zahvate. Polaznici će biti upoznati s definicijom održivog uzgoja i tendencijama u svijetu i Hrvatskoj, kao i zakonskom regulativom i preduvjetima za organiziranje takve proizvodnje. Polaznici će upoznati prikladne tehnološke postupke u takvoj proizvodnji: uzgojne sustave, zahvate reza u zrelo i zelenog reza, sustave održavanja tla i gnojidbu. U poglavlju zaštite od štetočina obradit će se simptomi najvažnijih šteta, kao i biologija njihovih uzročnika te načini zaštite sukladni dozvoljenim mjerama i sredstvima. Razmatrat će se i sortiment s posebnim naglaskom na otporne sorte na gljivične bolesti (međuvrsni hibridi). Na terenskoj nastavi polaznici će se na oglednim gospodarstvima upoznati s specifičnostima takvog uzgoja.

Vrsta kolegija

ECTS: 6.00

Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69 bodova
Dobar (3): 70-79 bodova
Vrlo dobar (4): 80-89 bodova
Izvrstan (5): 90-100 bodova

Uvjeti za dobivanje potpisa

Dovršene sve obveze na predmetu.

Opis

Provjera znanja i ocjenjivanje provodi se kontinuirano tijekom procesa izvođenja nastave. Konačna ocjena formira se na osnovu ocjene iz testa znanja (0-60 bodova, minimalno 40, udio u konačnoj ocjeni 60%), pohađanja i aktivnog učešća na nastavi (0-10 bodova, minimalno 5, udio u konačnoj ocjeni 10%), izradi projektnog zadatka s terenske nastave (0-10 bodova, minimalno 5, udio u konačnoj ocjeni 10%), prezentacije i obrane stručne prakse (0-10 bodova, minimalno 5, udio u konačnoj ocjeni 10%).
Rang ocjena prema bodovima: 60-69 dovoljan, 70-79 dobar, 80-89 vrlo dobar, 90-100 izvrstan.
Pravo na potpis studenti stječu redovitim pohađanjem nastave, izradom projektnog zadatka tijekom nastave, te izradom i obranom stručnog izvješća s održane terenske nastave.

Opće kompetencije

Nakon nastavnog procesa i polaganja ispita iz predmeta polaznici su stekli potrebna teorijska i praktična znanja i vještine: o biologiji, ekologiji i morfologiji vinove loze i voća, mogućnostima i načinima podizanja održivih proizvodnih nasada prema zakonskoj regulativi, o sustavima uzgoja održive vinogradarsko-vinarske i voćarske proizvodnje te o prikladnim ampelotehničkim, pomotehničkim i agrotehničkim mjerama u takvoj proizvodnji. Polaznici su osposobljeni da razumiju i samostalno provode osnovne tehnološke postupke u održivoj proizvodnji grožđa, vina i voća ili za rad u savjetničkim ili kontrolnim institucijama.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Nastava se održava kontinuirano tijekom semestra i predavanja su studentima unaprijed dostupna u obliku PowerPoint prezentacija (web stranice nastavnika i preko sustava Merlin).
 • Terenske vježbe
  Terenska nastava: Obuhvaća posjet oglednim vinogradima/vinarijama i voćnjacima s održivim načinom proizvodnje.
 • Seminari
  Projektni zadatak: stjecanje vještina samostalnog analiziranja i prikupljanja literature, grupna izrada i prezentiranje projektnog zadatka, analizom i kritičkim osvrtom na proizvodnju odabrane vrste grožđa, vina ili voća na oglednom gospodarstvu (terenska nastava) prema principima i zakonskoj regulativi održive proizvodnje.
 • Provjere znanja
  Učešće i aktivno uključivanje u diskusiju/raspravu tijekom nastave, pismeni ili usmeni ispit, ocjena terenske nastave, ocjena prezentacije i ocjena projektnog zadatka.
 • Konzultacije
  Termini konzultacija objavljeni su na web stranici nastavnika, uz najavu studenata putem email-a.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
Objasniti načela i legislativu održivih načina uzgoja voća, grožđa i vina.
Opisati najvažnija morfološka svojstva vinove loze i voćaka.
Vrednovati proizvodne prostore i agroekološke uvjete uzgoja voća i vinove loze prema principima održivog uzgoja.
Odabrati sorte/klonove, podloge i sustave uzgoja vinove loze i voćnih vrsta prikladne za održivi uzgoj.
Objasniti ampelotehničke, pomotehničke i agrotehničke mjere prikladne za načela održivog uzgoja grožđa i voća.
Organizirati proizvodnju odabrane voćne vrste ili grožđa i vina prema načelima održivih uzgoja.
Raspoznavati štete i štetne organizme vinove loze i voćaka.
Održavati prag štetnosti uporabom kombiniranih metoda zaštite sukladno propisima održivih uzgoja.
Provoditi zaštitu u proizvodnji voća i grožđa prema načelima održive proizvodnje, u skladu s vladajućim klimatskim prilikama i zakonskim propisima.
Kritički procijeniti proizvodnju na oglednom integriranom/ekološkom gospodarstvu i predložiti poboljšanja ako su potrebna.

Način rada

Obaveze nastavnika

Izvođenje predavanja i vježbi u predavaonici, izvođenje terenske nastave u vinogradu i voćnjaku na oglednim gospodarstvima koja prakticiraju održiv način proizvodnje, analiza i ocjena prezentacije i projektnih zadataka, održavanje konzultacija. Obveza nastavnika je poučiti studente i prezentirati im na jednostavan i razumljiv način obrazovni sadržaj nastavnog predmeta. Po završetku obveza procijeniti koliko su studenti usvojili ciljeve zadane sadržajem nastavnog predmeta i da li su postigli razinu zadanih ishoda učenja. Po završetku aktivnosti na predmetu ocijeniti ishode učenja studenata kroz zadane kriterije vrednovanja (ocjenama od nedovoljan (1) do odličan (5)), usklađeno s ECTS sustavom, pomoću kolokvija ili pisanog i/ili usmenog ispita.

Obaveze studenta

Redovito pohađanje predavanja i vježbi u predavaonici (80%), obvezatno obavljanje terenske prakse u oglednom vinogradu/vinariji, voćnjaku po principima održive proizvodnje, izrada prezentacije i projektnog zadatka na temelju terenske nastave, grupno i pojedinačno aktivno učešće studenata u nastavnom procesu (učešće u diskusijama/raspravama, izračunima i postavljanju pitanja tijekom izvođenja i prezentiranja nastavnih jedinica).

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Održivi sustavi proizvodnje voća i grožđa Predavaona
1.1 40 (predavanja) + 20 (vježbe i integrirani zadatak) 40 20
40 20 0

Obvezna literatura

 1. Ciglar, I. (1988): Integrirana zaštita voćnjaka i vinograda, Zrinski d.d., Čakovec
 2. Maceljski, M. (2006): Štetočinje vinove loze, Zrinski d.d., Čakovec
 3. Mirošević, N., Jasminka Karoglan Kontić (2008): Vinogradarstvo, Globus, Zagreb
 4. Svitlica, B., Kamenjak,D. (2023): Održivi sustavi proizvodnje voća i grožđa, interni materijali (prezentacije) s održanih predavanja i vježbi na predmetu, Veleučilište u Križevcima
 5. Zakoni i propisi koji reguliraju održivu proizvodnju voća, grožđa i vina (Narodne novine)

Preporučena literatura

 1. Hofman, U., Köpfer, P., Werner. A (1995): Ökologischer Weinbau, Ulmer, Stuttgart
 2. Igrc Barčić, J., Maceljski, M (2001): Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika
 3. Karlsson, B., Karlsson, P. (2014.): Biodynamic, Organic and Natural Winemaking: Sustainable Viticulture and Viniculture, Floris Books, USA
 4. Lind, K., Lafer, G., Schloffer, K. Innerhofer, G., Meister, H. (2003): Organic Fruit Growing, CABI Publishing
 5. MK Patil / MD Kamble (2016): Organic fruits growing, Agrotech Press
 6. Rombough, Lon (2002): Grape Grower: A Guide to Organic Viticulture, Chelsea Green
 7. Goode, J., Harrop, S. (2011): Authentic wine, toward natural and sustainable winemaking, University of California Press, Ltd.
 8. Florin, J. (2021): Biodynamic wine growing, Floris Books
 9. Poincelot, R.P. (2004): Sustainable Horticulture: Today & Tomorrow, Prentice Hall
 10. Waldin, M. (2016): Biodynamic Wine, Infinite Ideas L.T.D.
 11. Znanstveni i stručni članci iz područja održive proizvodnje voća, grožđa i vina

Sličan kolegij na srodnim sveučilištima

 • Ekološko vinogradarstvo - Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Ekološko ratarstvo i hortikultura - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.