ANALIZE TLA I GNOJIDBA (154315)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

"Analize tla i gnojiva" su dvopredmetni modul na kojem studenti izrađuju analize tla temeljem kojih daju preporuke gnojidbe na vlastitom ili odabranom poljoprivrednom gospodarstvu.

Vrsta kolegija

ECTS: 6.00

Surealizator
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 6 bodova
Dobar (3): 7 bodova
Vrlo dobar (4): 8 bodova
Izvrstan (5): 9-10 bodova

Uvjeti za dobivanje potpisa

Uredno pohađanje nastave i izrađen projektni zadatak (stručno izvješće).

Opis

Moguće je ispit položiti putem kolokvija (pismeno, usmena potvrda) tijekom izvođenja nastave ili se polaže nakon odslušanih predavanja i vježbi (pismeno, usmena potvrda).
Polažu se dva kolokvija (pismeno i usmeno Analize tla; pismeno gnojiva i analize gnojiva i biljnog materijala). Uvjet za izlazak na ispit su odslušana predavanja i vježbe te izrađeno stručno izvješće.
Pismeni kolokvij sastoji se od 10 pitanja, a način ocjenjivanja je sljedeći (bodovi od 1 do 10):
6,0 - dovoljan (2)
7,0 - dobar (3)
8,0 vrlo dobar (4)
9,0-10,0 - izvrstan (5)
Iz analiza tla pismeni kolokvij studenti potvrđuju usmeno, a srednja ocjena je rezultat polaganja. Studenti koji ne zadovolje imaju pravo na jedan popravni kolokvij. Iz analiza gnojiva i biljnog materijala također je organiziran popravni kolokvij. Studenti koji nisu položili kolokvije kod svakog nastavnika posebno polažu ispit koji se sastoji iz pismenog i usmenog dijela.
Konačna ocjena dobije se na sljedeći način:
1. Aktivnost na nastavi i uredno pohađanje - 25%
2. Vježbe (stručno izvješće) - 35%
3. Predavanja - 40%

Opće kompetencije

Studenti će upoznati terenske metode uzorkovanja tla i biljnog materijala te laboratorijske analize fizikalnih i kemijskih značajki koje se izrađuju za potrebe gnojidbe. Prema načelima ekološke i održive poljoprivredne proizvodnje studenti će naučiti izračunavati količine potrebnih gnojiva sukladno dobroj poljoprivrednoj praksi.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
Nakon odslušanih predavanja i vježbi studenti će moći:
1.Definirati osnovne pojmove iz analiza tla i gnojidbe
2.Opisati postupke izrade terenskih i laboratorijskih istraživanja
3.Izraditi laboratorijske analize
4.Interpretirati laboratorijske podatke
5.Izračunati količine potrebnih gnojiva prema načelima održive i ekološke poljoprivrede
6.Koristiti suvremene računalne tehnologije
7.Preporučiti gnojidbu tla prema načelima dobre poljoprivredne prakse
8.Pisati stručna izvješća

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Uvod Predavaona
1.1 Način uzimanja uzoraka i biljnog materijala 3
2 Uzorkovanje Predavaona
2.1 Uzimanje uzoraka mineralnog i organskog gnojiva 3
3 Priprema uzoraka Predavaona
3.1 Priprema uzoraka tla i biljnog materijala za analize 3
4 Analize gnojiva Predavaona
4.1 Analize temeljnih svojstava mineralnih gnojiva 3
5 Analize organskih gnojiva Predavaona
5.1 Analize temeljnih svojstava organskih gnojiva 5
6 Interpretacija rezultata Predavaona
6.1 Tumačenje rezultata analiza 3
7 Uvod Predavaona
7.1 Uvod u analize tla; Terenska pedološka istraživanja 5
8 Laboratorijska analitika Predavaona
8.1 Fizikalne i kemijske značajke tla 5
9 Motrenje poljoprivrednih tala RH Predavaona
9.1 Kategorije i parametri za motrenje poljoprivrednih tala RH 5
10 Motrenje onečišćenih tala RH Predavaona
10.1 Kategorije i parametri motrenja onečišćenih tala u RH 5
11 Računanja Praktikum
11.1 Izračunavanje količine mineralnih gnojiva za optimalnu ishranu različitih kultura 5
12 Računanja Praktikum
12.1 Izračunavanje optimalne gnojidbe organskim gnojivima i potrebne količine materijala za kalcizaciju za različite uvjete proizvodnje 5
13 Fizikalne značajke tla Praktikum
13.1 Mehanički sastav, kapaciteti tla za vodu, gustoće tla, ukupni porozitet, kapacitet tla za zrak, hidropedološka računanja 5
14 Kemijske značajke tla Praktikum
14.1 Količina humusa, adsorpcijski kompleks tla, reakcija tla, hidrolitska kiselost 5
40 20 0

Obvezna literatura

  1. Pernar, N., Bakšić, D., Perković, I. (2013): Terenska i laboratorijska istraživanja tla. Udžbenik, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 192 str.
  2. Šimunić, I., Špoljar, A., Peremin Volf Tomislava (2007): Vježbe iz tloznanstva i popravka tla, skripta, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Križevci.
  3. Vukadinović, V., Vukadinović, V.(2013): Ishrana bilja. Udžbenik, III dopunjeno izdanje, Sveučilište u Osijeku, Osijek, 442 str.

Preporučena literatura

  1. Špoljar, A. (2015): Pedologija. Udžbenik, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Križevci, 223. str.
  2. Vukadinović, B., Bertić, B. (2013): Filozofija gnojidbe. Studio HS Internet do.o., Osijek, 127 str.

Sličan kolegij na srodnim sveučilištima

  • Gnojiva i gnojidba, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.