HIGIJENA SMJEŠTAJA I DOBROBIT FARMSKIH ŽIVOTINJA (215010)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Cilj kolegija je objasniti studentima o povezanosti različitih sustava držanja domaćih životinja i utjecaja nadobrobiti životinja. Opisati i objasniti prirođene i stečene oblike ponašanja i navesti stanja suprotna dobrobiti domaćih životinja. Osposobiti studente da mogu objasniti i prepoznati utjecaj mikroklimatskih čimbenika na uzgoj domaćih životinja.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Opis

U ocjenu ulazi i redovitost pohađanja nastave i aktivnost na nastavi, te ocjena iz urađenog, prezentiranog i obranjenog seminarskog rada vezanog za terensku nastavu. Konačna ocjena je zbir ocjena svake nastavne aktivnosti množenih s pripadajućim faktorom opterećenja.

Opće kompetencije

Nakon završetka i apsolviranja kolegija student će moći objasniti utjecaj mikroklimatskih čimbenika na smještaj domaćih životinja i moći će prepoznati promjene u promjene u ponašanju životinja i radi li se o sumnjivoj ili bolesnoj životinji. Student će biti osposobljen za primjenu osnovnih postupaka kojima se sprječava pojava zoonoza u uzgoju domaćih životinja.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
1. Objasniti razliku između ekološkog i konvencionalnog držanja život.
2. Analizirati utjecaj držanja životinja na pojavnost patoloških oblika ponašanja.
3. Usporediti utjecaj ekološke i konvencionalne stočarske proizvodnje na onečišćenje vodnih resursa.
4. Objasniti važnost kontinuirane primjene zootehničkih mjera na ekološki uzgoj životinja.
5. Objasniti prednosti promjena sustava držanja životinja s ciljem zaštite dobrobiti životinja.

Polaganje ispita

Ispit se polaže pismeno ili usmeno.
Prolaznost na pismenom ispitu je ukoliko kandidat ostvari 70 % od ukupnog broja bodova testa.
Ispit se polaže tijekom semestra putem dva kolokvija.

Obvezna literatura

  1. 1. Asaj, A. (1999): Dezinfekcija i dezinsekcija. Školska knjiga , Zagreb. 2. Asaj, A.(2003):Higijena na farmi i okolišu, Medicinska naklada, Zagreb 3. Grupa autora.,(2001): Ekološki leksikon,Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja,Zagreb. 4. Senčić,Đ., B. Antunović(2004): Ekološko stočarstvo. Katava d.o.o., Osijek 5. Senčić,Đ., B. Antunović(2004): Ekološko stočarstvo. Katava d.o.o., Osijek 6. Valić,F., i sur(1994).:Zdravstvena ekologija,Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 7. Vučinić, M.(2006): Ponašanje, dobrobit i zaštita životinja, Beograd 8. Znaor,D (1996): Ekološka poljoprivreda. Nakladni zavod Globus, Zagreb

Preporučena literatura

  1. 1. Kozačinski,L., B. Njari, Ž. Cvrtila Fleck (2012): Veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 2. Ožegović, L., S. Pepeljnjak (2004): Mikotoksikoze. Školska knjiga, Zagreb. 3. Tofant Alenka, Marija Vučemilo (2003): Voda u veterini – potrebe i utjecaj na okoliš. Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.