ORGANIZACIJA PROIZVODNJE I KALKULACIJE U ZOOTEHNICI (240014)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

Predmet omogućuje stjecanje temeljnog znanja i podloge za pravilan izbor organizacijskih mjera i postupaka za racionalno obavljanje poslova pri uzgoju stoke s ciljem isplativosti proizvodnje i samostalno upravljanje gospodarstvom.

Vrsta kolegija

ECTS: 6.00

Surealizator
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Uvjet za dobivanje potpisa je prisustvovanje studenata na predavanjima i vježbama (min. 80%).

Opis

Konačna ocjena formira se na osnovi praćenja sudjelovanja studenata u nastavi, izradi, točnosti i dogovorenom terminu za izlaganje projektnog zadatka i na temelju provjere znanja na pismenom ispitu (ili putem 2 kolokvija tijekom trajanja semestra). Svaki kolokvij sadrži 30% ocjene, položen s minimalno 60% ukupnog broja bodova, 20% ocjene izrada i prezentacija radnog zadatka, 10% seminar, te prisustvovanje i aktivnost na nastavi 10% ocjene.
Studenti koji nisu ispit realizirali kroz sustav kolokvija, ispit polažu putem ispitnih rokova. Uvjet za pristupanje ispitnom roku je pozitivno ocijenjen projektni zadatak.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
Definirati osnovne pojmove iz područja organizacije proizvodnje
Nabrojati čimbenike oblikovanja organizacije
Objasniti organizacijsku strukturu i poslovne funkcije
Nabrojati rizike i metode upravljanja rizikom
Procijeniti utrošak vremena po radnim zadacima u uzgoju određene vrste i kategorije stoke
Definirati osnovne pojmove iz područja troškova
Objasniti i izračunati materijalne troškove i amortizaciju
Prikazati kretanje fiksnih i varijabilnih troškova u stočarskoj proizvodnji
Definirati osnovne pojmove, načela, vrste i metode kalkulacija
Objasniti i sastaviti analitičku kalkulaciju i kalkulaciju pokrića varijabilnih troškova
Objasniti organizaciju pojedinih vrsta stočarske proizvodnje
Izraditi kalkulaciju troškova i prihoda za odabranu stočarsku proizvodnju
Prikazati i/ili planirati organizacijske i ekonomske elemente stočarske proizvodnje. Prezentirati rezultate istraživanja

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Uvod u predmet Predavaona
1.1 Uvod u predmet: nastavni plan, izvođenje nastave, provjere znanja. Teorija organizacije; uloga i značenje. Organizacijska struktura. 6
2 Organizacija rada i radnih procesa Predavaona
2.1 Opremljenost, veličina i specijalizacija gospodarstva. Rizici proizvodnje. Metode upravljanja rizikom. 3 1
3 Teorija proizvodnje Predavaona
3.1 Vrijednost i kapacitet stalnih sredstava. Obrtna sredstva. Organizacija poslovnih funkcija. Proizvodna funkcija. 4 1
4 Teorija troškova Predavaona
4.1 Nastanak i vrste troškova. Pojam i funkcije amortizacije. Metode izračuna amortizacije; vremenska i funkcionalna. 4 2
5 Dinamika troškova Predavaona
5.1 Stalni i promjenjivi troškovi. Utvrđivanje i raspodjela općih troškova u stočarskoj proizvodnji. Granični troškovi. Određivanje optimuma proizvodnje prema kriteriju graničnog troška. Provjera znanja – I. Kolokvij 5 3 1
6 Kalkulacije cijene koštanja Predavaona
6.1 Pojam, vrste i namjena kalkulacija. Analitičke kalkulacije u stočarskoj proizvodnji. Kalkulacija pokrića varijabilnih troškova Izračun cijena koštanja mlijeka i otkupne cijene. Obračuni poslovanja. Izrada kalkulacije u proizvodnji mlijeka i tovu junadi, proizvodnji prasadi i tovu svinja, u kozarstvu i ovčarstvu . 7 7 2
7 Organizacija poslovanja stočarske proizvodnje Predavaona
7.1 Organizacija govedarske proizvodnje. Organizacija svinjogojske proizvodnje. Organizacija uzgoja ovaca i koza. Organizacija proizvodnje u peradarstvu. Organizacija i utvrđivanje utroška vremena po radnim zadacima 15 6 4
8 Informatički sustavi Predavaona
8.1 Informatički sustav za vođenje farme. Provjera znanja – II. Kolokvij 1 2 1
9 Stručna praksa - 15 sati Praktikum
9.1 Studenti rješavaju integrirani zadatak na zadanu temu „Organizacija proizvodnje i isplativost određene stočarske proizvodnje“. Odabrati obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo/ farmu/ specijalizirano za uzgoj određene vrste i kategorije stoke. Prikupiti informacije, izračunati i obraditi ekonomske podatke. Prikazati tehnološke i organizacijske elemente proizvodnje, izraditi kalkulaciju troškova i prihoda, te izvršiti analizu financijskih pokazatelja. Prezentirati rezultate istraživanja (PP prezentacija)
45 20 10

Polaganje ispita

Ispitni rokovi održavaju se jednom mjesečno tijekom akademske godine (osim kolovoza), a po dva puta u veljači, lipnju/srpnju i rujnu. Rokovi su objavljeni na Internet stranici VUK

Obvezna literatura

  1. Njavro M.,(2009): Uprava poljoprivrednog gospodarstva.Skripa Agronomski fakultet, Zagreb. Žugaj M., Šehanović J., Cigula M.,( 2004): Organizacija. Tiva, Varaždin
  2. Karić M.,(2002): Kalkulacije u poljoprivredi. Poljoprivredni fakultet, Osijek.
  3. Žugaj M., Šehanović J., Cigula M., (2004): Organizacija, Tiva, Varaždin

Preporučena literatura

  1. Škrtić M.,(2006): Poduzetništvo. Sinergija, Zagreb.
  2. Sikavica P., Novak M.,(1999): Poslovna organizacija,III. izdanje. Informator, Zagreb.

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.