UZGOJ LJEKOVITOG I AROMATIČNOG BILJA U ODRŽIVOJ I EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI (167885)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

Predmet predstavlja nadogradnju znanja stečenih na stručnom studiju iz predmeta "Ljekovito i aromatično bilje". Studenti se upoznaju s općim i specifičnim značajkama ljekovitog i aromatičnog bilja te prednostima uzgoja u održivoj i ekološkoj proizvodnji pred prikupljanjem. Bave se sistematikom i morfologijom, aktivnim tvarima te osnovama tehnologije proizvodnje i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja prema načelima održive i ekološke proizvodnje. Predviđa se aktivno učešće studenata u nastavi putem seminara te praktičnih vježbi u laboratoriju i praktikumu dok terenska nastava pruža uvid u konkretne procese proizvodnje.

Vrsta kolegija

ECTS: 6.00

Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 55-65%
Dobar (3): 66-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Pravo na potpis studenti stječu redovitim pohađanjem nastave, izradom seminara/zadatka tijekom nastave te stručnog izvješća s terenske nastave.

Opće kompetencije

Predmet osposobljava studente za samostalno obavljanje zadataka u području proizvodnje i prerade aromatičnog i ljekovitog bilja prema načelima održive i ekološke proizvodnje.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Vježbe
 • Terenske vježbe
 • Seminari
 • Konzultacije

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
Opisati glavne komercijalne vrste ljekovitog i aromatičnog bilja (LJAMB) u RH
Objasniti specifičnosti proizvodnje vrsta LJAMB navedenih porodica u održivoj i ekološkoj proizvodnji
Prikazati proizvodnju LJAMB u održivoj i ekološkoj proizvodnji
Dati primjer odgovarajuće tehnologije dorade i prerade LJAMB vrsta u održivoj i ekološkoj proizvodnji
Procijeniti kakvoću i navesti metode primjene vrsta LJAMB u ishrani ljudi

Način rada

Obaveze nastavnika

Studente informirati o programu nastave, obvezama koje trebaju ispuniti i kriterijima ocjenjivanja. Redovito održavanje svih oblika nastave utvrđenih nastavnim planom. Održavanje konzultacija, pisanih testova znanja i završnih ispita u ispitnim rokovima.

Obaveze studenta

Redovito pohađanje nastave predviđene nastavnim planom. Aktivno sudjelovanje na vježbama u praktikumu, na pokušalištu i terenu. Priprema seminara (pisanje i izlaganje). Polaganje testova znanja. Uvjeti za pristupanje ispitu su prezentirani seminari.

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Opće značajke u prikupljanju i proizvodnji ljekovitog i aromatičnog bilja Predavaona
2 Legislativa u ekološkoj proizvodnji Predavaona
3 Ljekovito bilje i specifičnosti uzgoja u ekološkoj I održivoj proizvodnji Predavaona
4 Čimbenici utjecaja na tehniku proizvodnje i prerade ekološkog ljekovitog bilja Predavaona
5 Kemijski sastav i upotreba ljekovitog bilja Predavaona
6 Osnove tehnologije uzgoja ljekovitog bilja u ekološkoj i održivoj proizvodnji Predavaona
7 Morfološke i biološke značajke, djelatne tvari, agroekološki uvjeti uzgoja, tehnologija uzgoja, berba (žetva) odabranih vrsta iz porodica (Rosaceae, Asteraceae, Lamiaceae, Caprifoliaceae, Urticaceae, Valerianaceae, Onograceae, Malvaceae, Brassicaceae, Hypericaceae, Iridaceae, Fabaceae) Predavaona
8 Proizvodnja eteričnih ulja Predavaona
9 Ljekovito bilje prema slobodnom odabiru studenata Predavaona
10 Terenska nastava (obilazak područja za proizvodnju i preradu ljekovitih i aromatičnih biljnih vrsta) te izvještaj s terenske nastave
0 0 0

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave (predavanja, vježbe) 10%
Aktivnost na nastavi 35%
Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Test znanja 55%

Tjedni plan nastave

 1. - Opće značajke u prikupljanju i proizvodnji ljekovitog i aromatičnog bilja - Legislativa u ekološkoj proizvodnji
 2. - Ljekovito bilje i specifičnosti uzgoja u ekološkoj I održivoj proizvodnji - Čimbenici utjecaja na tehniku proizvodnje i prerade ekološkog ljekovitog bilja
 3. - Kemijski sastav i upotreba ljekovitog bilja - Osnove tehnologije uzgoja ljekovitog bilja u ekološkoj i održivoj proizvodnji
 4. Morfološke i biološke značajke, djelatne tvari, agroekološki uvjeti uzgoja, tehnologija uzgoja, berba (žetva) odabranih vrsta iz porodice Rosaceae, Urticaceae, Iridaceae, Fabaceae i Asteraceae
 5. Morfološke i biološke značajke, djelatne tvari, agroekološki uvjeti uzgoja, tehnologija uzgoja, berba (žetva) odabranih vrsta iz porodice Lamiaceae, Valerianaceae, Onograceae i Caprifoliaceae
 6. Morfološke i biološke značajke, djelatne tvari, agroekološki uvjeti uzgoja, tehnologija uzgoja, berba (žetva) odabranih vrsta iz porodice Apiaceae, Malvaceae, Brassicaceae i Hypericaceae
 7. Terenska nastava (obilazak područja za proizvodnju i preradu ljekovitih i aromatičnih biljnih vrsta) te izvještaj s terenske nastave

Obvezna literatura

 1. 1. Erhatić, R. (2017). Egzotične ljekovite biljne vrste, interna skripta 2. Igrec Barčić J., Maceljski, M. (2001): Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika. Zrinski Čakovec. 3. Kisić, I. (2014): Uvod u ekološku poljoprivredu. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 4. Parađiković, N. (2014): Ljekovito i začinsko bilje. Nastavni materijal za predmet Ljekovito i začinsko bilje. Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. 5. Pravilnik o ekološkoj proizvodnji (NN) 6. Pravilnik o sakupljanju zaštićenih samoniklih biljaka u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa (NN) 7. Stepanović, B., Radanović, D., Turšić, I., Nemčević, N., Ivanec, J. (2009): Uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja. Jan-Spider, Pitomača 8. Šiješ, I., Grozdanić, Đ., Grgesina, I. (1992): Poznavanje, uzgoj i prerada ljekovitog bilja. Školska knjiga, Zagreb. 9. Vukobratović, Ž., Vukobratović, M., Lončarić, Z.,Sikora S., Erhatić, R., Svržnjak, K. (2015): Korištenje kompostirano

Preporučena literatura

 1. 1. Ašič, S. (1999): Priručnik za sakupljanje ljekovitog bilja. Dušević & Kršovnik. Rijeka 2. Domac, R. (2002): Flora Hrvatske. Školska knjiga Zagreb 3. Grlić, Lj. (1990): Enciklopedija samoniklog jestivog bilja. August Cesarec Zagreb 4. Knežević, M. (2006): Atlas korovne, ruderalne i travnjačke flore. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Poljoprivredni fakultet u Osijeku 5. Kremer B.P. (2007): Ljekovito bilje. Vodič kroz prirodu. Naklada Begen. Sarajevo 6. Toplak Galle, K. (2005): Domaće ljekovito bilje. Mozaik knjiga Zagreb

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.