EKONOMIKA POLJOPRIVREDE (141727)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

CILJ PREDMETA: Upoznati studente s ekonomskim utjecajima koji djeluju razvoj poljoprivrede te kakav utjecaj poljoprivreda ima na ukupni gospodarski rast neke zemlje. Upoznati agrarnom politikom i politikom ruralnog razvoja te primjenom kvantitativnih metoda u agrarnoj ekonomici.

Vrsta kolegija

ECTS: 6.00

Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69 %
Dobar (3): 70-79 %
Vrlo dobar (4): 80-89 %
Izvrstan (5): 90-100 %

Opis

Svi elementi koji se ocjenjuju moraju biti pozitivni ocjenama od 2 do 5:
- Prisustvo i aktivnost na nastavi – uz samo prisustvo ocjenjuje se sudjelovanje u aktivnostima tijekom predavanja, a naročito vježbi kroz diskusije, postavljanja pitanja, timski rad, zadaće i slično
- Zadatak 1 (Z-1) – kvantitativne metode za ekonomske analize (ocjenjuje se rok predaje, ispravnost izrade zadatka, prikaz kroz tablice i grafikone, uočavanje ključnih točaka i analiza istih)
- Kolokvij iz vježbi
- Pisani ispit – sastoji se od 30 bodova (prolazna ocjena na 70%). Uvjet za pristupanje pismenom ispitu je predaja Z1 i položen kolokvij iz vježbi.

KONAČNA OCJENA = (prisustvo*0,1)+(Z-1*0,3)+(kolokvij*0,1)+(ispit*0,5)

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
Definirati osnovne teorijske elemente u ekonomici poljoprivrede i agrarnoj politici
Objasniti specifičnosti, značenje i funkcije poljoprivrede
Prepoznati ekonomske utjecaje na poljoprivrednu proizvodnju
Objasniti važnost mjera ruralnog razvoja
Pretražiti baze podataka i pronaći podatke izradu ekonomske analize
Izračunati indekse, pomične prosjeke, trend, stopu promjene
Predvidjeti kretanje određene poljoprivredne proizvodnje na temelju primjene kvantitativnih metoda za ekonomske analize

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Predavanja Predavaona
1.1 Uvod u predmet. Definicija, metode, pojam i podjela poljoprivrede 2
1.2 Specifičnosti poljoprivrede, značenje i funkcije poljoprivrede 2
1.3 Poljoprivreda u gospodarskom razvitku 2
1.4 Ekonomska organizacija 2
1.5 Tržište i tržni mehanizam. Tržište poljoprivrednih proizvoda 4
1.6 Čimbenici poljoprivredne proizvodnje. Prirodni uvjeti 3
1.7 Poljoprivredno pučanstvo i radna snaga 2
1.8 Posjedovna struktura, zemljište i kapitalni resursi u poljoprivredi 3
1.9 Koncepcija razvoja poljoprivrede. Regionalni razvoj 3
1.10 Agrarna politika (nositelji, ciljevi, sredstva) 2
1.11 Ruralni razvoj, mjere ruralnog razvoja 5
2 Seminari Predavaona
2.1 Predlaganje tema seminara, istraživanje relevantnih podataka i potrebne literature za ispit i izradu praktičnog zadatka 2
2.2 Obrane praktičnog zadatka 8
3 Vježbe Praktikum
3.1 Indeksi (bazični i verižni) 4
3.2 Pomični prosjeci, stope promjene 3
3.3 Trendovi 3
3.4 Strategija razvitka poljoprivrede, ocjenjivanje provedbe dosadašnjih mjera agrarne politike 3
3.5 Pretpristupni fondovi EU u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvitka – pretraživanje trenutno otvorenih natječaja, rasprava 4
30 17 10

Obvezna literatura

  1. Franić, R., Kumrić, O. (2005): Primjena kvantitativnih metoda u agrarnoj ekonomici, praktikum za vježbe – interni materijal, Zavod za ekonomiku poljoprivrede i agrarnu sociologiju, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
  2. Grahovac, P. (2005): Ekonomika poljoprivrede, Golden marketing, Zagreb
  3. Petrač, B. (2001): Agrarna ekonomika, Ekonomski fakultet u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek, Osijek
  4. Žimbrek, T.: Skripta iz agrarne ekonomike 1-2 dio, interna skripta, dostupno na http://www.agr.hr/cro/nastava/lit/index.htm

Preporučena literatura

  1. Samuelson, P.A. i Nordhaus, N. (2000): Ekonomija, 15.izdanje, "MATE", Zagreb (odabrana poglavlja)
  2. Šošić, I.: Primijenjena statistika, Školska knjiga, Zagreb, 2004
  3. Korisni linkovi: https://poljoprivreda.gov.hr/ (naglasak na programe i strategije Ministarstva poljoprivrede

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.