PODUZETNIŠTVO U POLJOPRIVREDI (141729 MUP)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

Pružiti studentima specifična znanja iz posebnog područja poduzetništva u
poljoprivredi koja će koristit kako bi u praktičnoj poslovnoj primjeni mogli koristiti učinkovita sredstva,
alate i metode za pokretanje vlastitog poduzetničkog pothvata koje će profitabilno poslovali na tržištu.

Vrsta kolegija

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Opis

Ukupna ocjena studenta na predmetu Poduzetništvo u poljoprivredi izračunava se kao ponderirana
aritmetička sredina postignuća po pojedinom tipu vrednovanja rada: aktivnost (istraživački rad,
seminarski rad i pohađanje nastave), znanje (test). On sadrži 50% ocjene, položen s minimalno 70%
ukupnog broja bodova. 20 % ocjene prezentacija seminara i seminar 20% ocjene, kao i 10% dolaska
i aktivnog sudjelovanja na nastavi. Obvezno napravljen i predan poslovni plan.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
Definirati poduzetničku ideju u uvjetima poduzetništva u poljoprivredi.
Identificirati čimbenike u poduzetničkom okuženju
Procijeniti potencijalna tržišta za malo poduzeće.
Klasificirati izvore financiranja poljoprivrednog poduzeća.
Planirati, kontrolirati i organizirati poslovni pothvat u poljoprivredi.
Objasniti rezultate poslovanja poljoprivrednog poduzeća.
Prikazati razvoj poduzetničke ideje kroz faze od koncepta do realizacije

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Uvod u ekonomiku i ekonomiku poduzeća Predavaona
1.1 Pojam privređivanja, 1
1.2 Faze privređivanja (proizvodnja, razmjena, raspodjela i potrošnja), 1
1.3 Pojam predmet i zadaci ekonomike poduzeća 1
2 Poduzeće općenito, poljoprivredno poduzeće posebno Predavaona
2.1 Pojam poduzeća, 1
2.2 Osnivanje, udruživanje i prestanak poduzeća. 1
2.3 ća. • Vrste poduzeća, poljoprivredno poduzeće 1
3 Poslovna sredstva poduzeća Predavaona
3.1 Prema namjeni (osnovna, obrtna, rezervna); 1
3.2 Prema učešću u poslovanju (poslovna i neposlovna, prema izvorima (vlastita, tuđa); Ukupan prihod poduzeća 1
4 Ulaganje u proces reprodukcije poduzeća Predavaona
4.1 Kapacitet-pojam (mjerenje stupnja iskorištenja kapaciteta, Amortizacija-pojam (sustavi amortizacije (proporcionalni, progresivni, degresivni i kumulativni otpis, održavanje sredstava za rad). 2
4.2 Pojam i podjela predmeta rada (racionalno korištenje, normiranje potrošnje, zalihe). 1
4.3 Rad (vrste, mjerenje utroška, nagrađivanje, analitička procjena rada) 1
5 Metode kalkulacije
5.1 Pojam i načela kalkulacije; Djelidbena kalkulacija (čista djelidbena kalkulacija, djelidbena kalkulacija pomoću ekvivalentnih brojeva, djelidbena kalkulacija vezanih proizvoda); Dodatna/adiciona kalkulacija 1
5.2 Dinamika troškova (reagibilnost troškova kod fiksnih, apsolutno fiksnih, relativno fiksnih, varijabilnih, proporcionalnih, progresivnih, degresivnih, marginalnih i ukupnih troškova); Financijski rezultat (prag i granica rentabilnosti, primjer kretanja odnosa troškova i prihoda) 1
6 Mjerenje poslovnog uspjeha Predavaona
6.1 Pojam ekonomskog uspjeha, proizvodni i poslovni uspjeh, mjerila poslovnog uspjeha; Ekonomičnost (pojam, mjerenje, mjere povećanja). 1
6.2 Proizvodnost (pojam, mjerenje, mjerenje količine utrošenog rada, mjere za povećanje proizvodnosti). 1
6.3 Rentabilnost (pojam, mjerenje, mjere za povećanje). 1
6.4 Odnosi između ekonomičnosti, proizvodnosti i rentabilnosti, faktori koji utječu na rezultate poslovanja poduzeća 1
7 Definiranje poduzetništva i poduzetnika Predavaona
7.1 Odnos menadžmenta, poduzetnika i inovacija 2
8 Izvori, načela, i uvjeti inovacija i poduzetničkog ponašanja Predavaona
8.1 Neočekivano, nepodudarnosti, inovacije u procesu, promjena u industriji, demografiji, shvaćanjima, ponašanju, nove spoznaje 5
9 Poduzetnička praksa Predavaona
9.1 Principi poduzetničkog upravljanja, poduzetnički postupci, odrednice, strukture, nova poduzeća. 2
9.2 Poduzetničke strategije (tko će brže, više, bolje; udari tamo gdje ih nema; specijalizirane niše, mijenjanje ekonomskih obilježja proizvoda, tržišta i industrije); Kretanje vode simplastom i apoplastom 2
10 Poduzetnički plan i njegova provedba Predavaona
10.1 Financijski plan, plan proizvodnje i operacija, plan organizacije i kadrova 2
11 Izrada plana poduzetnika I (I programski zadatak) Predavaona
11.1 Analiza tržišta kao polazište u razradi poslovnog pothvata 2
12 Izrada plana poduzetnika II (II programski zadatak) Predavaona
12.1 Razrada tehnološko-tehničkih organizacijskih uvjeta u poslovnom planu 1
12.2 Analiza lokacije 1
13 Izrada plana poduzetnika III (III programski zadatak) Predavaona
13.1 Zakonski propisi koji se odnose na pojedini poslovni pothvat 2
14 Izrada plana poduzetnika IV (IV programski zadatak) Predavaona
14.1 Financijska priprema poslovnog pothvata 2
15 Izrada plana poduzetnika V (V programski zadatak) Predavaona
15.1 Ocjena očekivane učinkovitosti poslovnog plana izvedbe poslovnog pothvata 2
16 Prezentacija radnih zadataka iz predmeta (VI programski zadatak) Predavaona
16.1 Prezentacija radnih zadataka iz predmeta (VI programski zadatak) 5
17 Priprema za seminare Predavaona
17.1 Određivanje tema seminara iz područja poduzetništva 1
17.2 Određivanje literature i izvora podataka koji će se koristiti u izvođenju vježbi i seminara 1
18 Samostalno izlaganje seminara (VII programski zadatak) Predavaona
18.1 Samostalno izlaganje seminara od strane studenata prema odabranoj temi iz područja poduzetništva 8
33 13 10

Obvezna literatura

  1. 1. Buble M., Kružić, D.(2006). Poduzetništvo – realnost sadašnjosti, izazov budućnosti, Zagreb: RriF 2. Škrtić,M., Vouk, R. (2005): Osnove poduzetništva i menadžmenta, Zagreb: Katma 3. Karić, M. (2003). Ekonomika poduzeća, Osijek: Ekonomski fakultet 4. Jelavić, P., Ravlić, A., Starčević, Semanović (1993). Ekonomika poduzeća, Zagreb: Ekonomski fakultet. 5. Drucker, P. (1992). Inovacije i poduzetništvo, Zagreb: Globus.. 6. Siropolis, N. S. (1995). Menadžment malog poduzeća, Zagreb: Mate. 7. Poslovni plan poduzetnika/ urednik Vladimir Žanić, (2003.), Zagreb, Masmedia.

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.