MARKETING U POLJOPRIVREDI (141734)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

Pružiti studentima znanja iz posebnog područja marketinga poljoprivrede i hrane,
analizirati marketinško okruženje, identificirati specifičnih čimbenika u proizvodnji i tržištu hrane koji
utječu na definiranje marketinške strategije. Procijeniti čimbenike koji su važni za proces pozicioniranja
proizvođača hrane, identificirati motive i način ponašanja potrošača hrane i sastaviti marketing miks u
cilju stvaranja uspješnog proizvoda. Osmisliti marketinšku strategiju za različite poljoprivredno
prehrambene proizvode.

Vrsta kolegija

ECTS: 5.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Opis

Ukupna ocjena studenta na predmetu Marketing u poljoprivredi izračunava se kao ponderirana
aritmetička sredina postignuća po pojedinom tipu vrednovanja rada: aktivnost (seminarski rad,
istraživački zadatak i pohađanje nastave), znanje (test). On sadrži 50% ocjene, položen s minimalno
70% ukupnog broja bodova. 20 % ocjene prezentacija seminara i seminar 20% ocjene, kao i 10%
dolaska i aktivnog sudjelovanja na nastavi. Obvezno napravljen i predan istraživački zadatak.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
Definirati osnovne pojmove iz područja marketinga s posebnim osvrtom na specifičnosti marketinga u poljoprivredi.
Objasniti osnovne elemente marketing mixa poljoprivrednih proizvoda i usluga iz diverzificiranog portfolia ukupne ponude poljoprivrednog sektora.
Identificirati elemente SWOT analize vezanu uz poljoprivredno prehrambeni proizvod.
Na osnovu SWOT analize i procijeniti ključne čimbenike kao pretpostavku za izradu marketing plana.
Razlikovati različite pristupe istraživanja tržišta i direktne prodaje
Procijeniti kritične točke u marketinškom planu poljoprivrednih proizvoda ili usluga
Sastaviti promocijski mix u svrhu bolje promocije poljoprivrednih proizvoda
Planirati marketinšku strategiju poljoprivrednog poduzeća

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Pojmovno određenje marketinga Predavaona
1.1 Predmet marketinga; • Dinamičnost marketinga; • Definicije marketinga; • Razvoj marketinga i upravljanje marketingom; • Razine primjene marketinga; • Temeljne funkcije marketinga 2
2 Okruženje marketinga Predavaona
2.1 ruženje marketinga • Eksterno okruženje; • Makro okruženje; • Mikro okruženje; • Interno okruženje; • Praćenje i analiza okruženja; • Odgovori na promjene u okruženju. 2
3 Istraživanje tržišta i tržišni sustavi u poljoprivredi Predavaona
3.1 Proces istraživanja tržišta, • Vrste istraživanja i određivanje izvora podataka; 1
3.2 • Metode i formulari za prikupljanje podataka; • Uzorci i uzorkovanje; • Analiza podataka i interpretacija rezultata; • Izrada izvještaja 1
4 Ponašanje potrošača Predavaona
4.1 Razvojne etape u segmentaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda; • Proces segmentacije tržišta; • Pristupi segmentaciji tržišta; • Segmentacija poslovnog tržišta. • Segmentacija po više varijabli. • Određivanje ciljnog tržišta i konkurenata, • Strategija pozicioniranja; • Mjerenje i predviđanje tržišnih prilika. 2
5 Poljoprivredni proizvodi Predavaona
5.1 Tržišna svojstva poljoprivrednih proizvoda; • Pakiranje i ambalaža; • Etiketiranje; • Razvoj novog proizvoda; 2
5.2 Proces prihvaćanja i difuzije proizvoda; • Životni ciklus proizvoda na tržištu; • Marka poljoprivrednih proizvoda; • Pozicioniranje proizvoda; • Garancija i servis 2
6 Politika cijena poljoprivrednih proizvoda Predavaona
6.1 Determinante u procesu određivanja cijena; • Teorijski pristupi u određivanju cijena; • Strateški ciljevi određivanja cijena; 1
6.2 Politike određivanja cijena; • Metode određivanja cijena; 1
6.3 Iniciranje i reagiranje na promjene cijena; • Primjena formiranja cijena u praksi. 1
7 Promocija poljoprivrednih proizvoda Predavaona
7.1 Marketinška komunikacija i promotivni miks; • Komunikacija; • Upravljanje promocijom; • Promotivni miks 2
7.2 Oglašavanje; • Unapređenje prodaje; • Osobna prodaja; • Direktni marketing; • Promocija putem Interneta; • Odnosi s javnošću. 2
8 Distribucija poljoprivrednih proizvoda Predavaona
8.1 Kanali distribucije ili marketinški kanali; 1 Predavaonica • Vrste, struktura i organizacija marketinških kanala; • Oblikovanje i izbor marketinških kanala; • Maloprodajno poslovanje; • Veleprodajno poslovanje; • Fizička distribucija 1
9 Planiranje marketinških aktivnosti Predavaona
9.1 Marketinški upravljački proces; • Planiranje agromarketinga; 2
9.2 Vizija, Misija, Ciljevi; • Plan kao pisani dokument; • Provedba plana; 2
9.3 Vrednovanje ostvarenja. 1
10 Predavaonica 11. Agromarketinška strategija Predavaona
10.1 Hijerarhijske razine oblikovanja i primjene strategije marketinga; • Proces oblikovanja strategija agromarketinga; 1
10.2 Analiza vanjskih čimbenika; • Analiza unutarnjih čimbenika; • Benchmarking; • SWOT analiza. 1
11 Segmentacija Predavaona
11.1 Identificirati varijable za segmentaciju tržišta, 1
11.2 Razviti profile nastalih segmenata 1
11.3 Ocijeniti privlačnost svakog segmenta, 1
11.4 Izabrati ciljne segmente 2
12 Pozicioniranje Predavaona
12.1 Razviti koncepcije pozicioniranja z za svaki ciljni segment. 1
12.2 Proces organizacije prikupljanja podataka. 1
12.3 Razviti marketinški miks za svaki segment. 1
12.4 Identificiranje skupa mogućih konkurentskih prednosti na osnovu kojih je moguće izgraditi poziciju 1
12.5 Odabiranja pravih konkurentskih prednosti, • Izbor ukupne strategije pozicioniranja 1
13 SWOT analiza Predavaona
13.1 Identificirati resursne snage i konkurentske sposobnosti poduzeća 1
13.2 Identificirati resursne slabosti i konkurentske nedostatke poduzeća • Identificirati tržišne prilike za poduzeće 2
13.3 dentificirati vanjske prijetnje budućem blagostanju poduzeća. 2
14 Izrada marketing plana Predavaona
14.1 Izrada strukture marketing plana prema jednoj od klasifikacija 5
15 Seminar Predavaona
15.1 Izlaganje seminarskih 5
27 15 10

Obvezna literatura

  1. 1. Czinkota, M. R., (ed.), Marketing: Best Practices, The Dryden Press, Fort Worth, TX, 2000. 2. Jobber, D., Principles and Practice of Marketing, McGraw-Hill, New York, 2002. 3. Kolega, A., Božić, M., Hrvatsko poljodjelsko tržište, Tržništvo, Zagreb, 2001. 4. Previšić, J., Ozretić Došen, Đ., (urednici), Marketing, Adverta, 2004. 5. Rocco, F., Marketinško upravljanje, Školska knjiga, Zagreb, 2000.

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.