RAČUNOVODSTVO POLJOPRIVREDNIH PODUZETNIKA (141735)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

CILJ PREDMETA: Stjecanje osnovnih znanja iz računovodstva te posebnosti računovodstva u poljoprivrednim poslovnim sustavima. Upoznati studente s temeljnom računovodstvenom teorijom i računovodstvenim tehnikama koje će omogućiti razumijevanje odvijanja računovodstvenog procesa, financijsko praćenje i utvrđivanje financijskog položaja i uspješnosti poslovanja poduzeća. Cilj je osposobiti studente za prepoznavanje elemenata financijskih izvještaja i samostalno sastavljanje financijskih izvještaja poduzetnika.

Vrsta kolegija

ECTS: 6.00

Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69 bodova
Dobar (3): 70-79 bodova
Vrlo dobar (4): 80-89 bodova
Izvrstan (5): 90-100 bodova

Uvjeti za dobivanje potpisa

- Prisustvovanje predavanjima min. 50% (4/8)
- Izrađen seminarski rad (case study; prezentacija)

Opis

Dijelovi koji se ocjenjuju:
Aktivnost i prisustvovanje nastavi: 5 bodova
Seminar: 15 bodova
Kolokvij: 30 bodova
Pisani ispit: 50 bodova
Ukupno: 100 bodova

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
Objasniti načela, standarde i zakonske propise iz područja računovodstva.
Razlikovati vrste računovodstva s obzirom na njihove specifičnosti i primjene za interne i eksterne korisnike računovodstvenih informacija.
Kategorizirati temeljne računovodstvene pojmove po kategorijama i njihovom obuhvatu u financijskim izvještajima.
Interpretirati temeljne financijske izvještaje i elemente financijskih izvještaja.
Razlikovati osnovne karakteristike jednostavnog i dvojnog sustava knjigovodstva i knjigovodstvene aspekte PDV-a.
Opisati osnovne poslovne knjige jednostavnog i dvojnog sustava knjigovodstva.
Objasniti knjigovodstveni konto i primjenu kontnog plana u računovodstvenom praćenju poslovanja poduzetnika.
Primijeniti pravila evidentiranja na kontima aktive i pasive, prihoda i rashoda.
Demonstrirati manje složene poslovne promjene na T-računima.
Izraditi jednostavniji oblik bilance, računa dobiti i gubitka i izvještaja o novčanom tijeku.
Objasniti posebnosti računovodstva koje se javljaju kod poljoprivredne proizvodnje.
Identificirati specifičnosti i pravila evidentiranju poslovnih promjena kod malih OPG-a.
Objasniti ulogu inventure u poslovanju poduzetnika.
Opisati pojam i svrhu budžeta i faze u procesu budžetiranja.
Samostalno napisati seminarski rad na zadanu temu iz područja računovodstva.

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Dostupno na: https://www.vguk.hr/hr/448/Izvedbeni+plan+nastave+MUP+-+2020-2021
0 0 0

Obvezna literatura

  1. 1. Grgić, Z., Očić, V., Šakić Bobić, B: Osnove računovodstva i financijske analize poljoprivrednog gospodarstva, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 2. Parać, B. (2009): Poduzetničko računovodstvo i financijsko izvještavanje, M.E.P. Consult, Zagreb 3. Žager, K., Tušek, B.,.Vašiček, V., Žager, L. (2008.): Osnove računovodstva, Računovodstvo za neračunovođe, HZRIFD, Zagreb 4. Materijali i vježbe s predavanja

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.