TROŠKOVI I KALKULACIJE U STOČARSTVU I RATARSTVU (141736)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

Sastaviti i izračunati kalkulacije u stočarskoj i ratarskoj proizvodnji za ocjenu poslovanja i planiranje buduće proizvodnje.

Vrsta kolegija

ECTS: 4.00

Surealizator
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69
Dobar (3): 70-79
Vrlo dobar (4): 80-89
Izvrstan (5): 90-100

Opis

Konačna ocjena formira se tijekom izvođenja svih oblika nastave; izradi i prezentaciji seminarskog rada, projektnog zadatka i na temelju provjere znanja na pismenom ispitu. Izrada seminarskog rada 25% ocjene, prezentacija 20% ocjene, pismeni ispit 50%, (s minimalno 60% ukupnog broja bodova), te prisustvovanje i aktivnost na nastavi 5% ocjene. Uvjet za pristupanje ispitnom roku je pozitivno ocijenjen seminarski rad i projektni zadatak.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
Prepoznati vrste troškova u stočarskoj i ratarskoj proizvodnji
Izraditi kalkulacije u stočarskoj i ratarskoj proizvodnji
Analizirati isplativost pojedine stočarske i ratarske proizvodnje
Samostalno prezentirati rezultate istraživanja. Rasprava.

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Uvod u predmet Predavaona
1.1 Uvod u predmet; nastavni plan, izvođenje nastave i provjera znanja Predlaganje (odabir) seminarskih tema; upute za izradu, literatura i izvori podataka koji će se koristiti u izradi. 1 2
2 Teorija troškova Predavaona
2.1 Stalni i promjenjivi troškovi u ratarskoj proizvodnji. Stalni i promjenjivi troškovi u stočarskoj proizvodnji. 8
3 Izračun cijena i troškova Predavaona
3.1 Izračun troškova korištenja mehanizacije Izračun cijene koštanja dnevnog obroka. Izračun cijena koštanja litre mlijeka. 3
4 Kalkulacije Predavaona
4.1 Vrste, namjena, elementi i metode kalkulacija. Analitičke kalkulacije u ratarskoj proizvodnji. Analitičke kalkulacije u stočarskoj proizvodnji. Kalkulacije pokrića varijabilnih troškova. Investicijske kalkulacije. 12
5 Modeli kalkulacija Predavaona
5.1 Modeli kalkulacija u ratarskoj i stočarskoj proizvodnji. Izrada kalkulacija PVT na primjeru ratarskih kultura. Izrada kalkulacije PVT u stočarskoj proizvodnji. Izračunavanje cijene koštanja vezanih proizvoda 7
6 Mjerila uspješnosti poslovanja Predavaona
6.1 Mjerila uspješnosti poslovanja. Obračun i analiza poslovanja. 4
7 Prezentacija seminarskih radova i praktičnog zadatka. Rasprava. Predavaona
7.1 Prezentacija seminarskih radova i praktičnog zadatka. Rasprava. 3
25 10 5

Polaganje ispita

Ispitni rokovi održavaju se jedanput mjesečno tijekom akademske godine ili prema dogovoru.

Obvezna literatura

  1. Karić M., (2002.): Kalkulacije u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet, Osijek
  2. Potnik Galić Katarina (2015): Strateško upravljanje troškovima, Veleučilišteu Požegi
  3. Grgić,Z., Očić, Vesna, Šakić Bobić, Branka (2010): Upravljanje troškovima u agrobiznisu, Interna skripta, Agronomski fakultet, Zagreb
  4. Njavro M., (2009.): Uprava poljoprivrednog gospodarstva, Skripta Agronomski fakultet, Zagreb

Preporučena literatura

  1. Grupa autora (2021): Katalog kalkulacija poljoprivredne proizvodnje, HZZPSS, Zagreb
  2. Santini I., (2002): Troškovi u poslovnom odlučivanju, Hibis, Zagreb

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.