PROJEKTI RURALNOG RAZVOJA (182)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

CILJ PREDMETA: Upoznati studente sa značenjem mjera ruralnog razvoja te mogućnostima prijava na projekte ruralnog razvoja. Osposobiti da prepoznaju indikatore koji utječu na ruralnu konkurentnost kroz projekte ruralnog razvoja.

Vrsta predmeta

  • Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment u poljoprivredi / Menadžment u poljoprivredi (Izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)

ECTS: 4.00

Surealizator
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69 %
Dobar (3): 70-79 %
Vrlo dobar (4): 80-89 %
Izvrstan (5): 90-100 %

Opis

Svi elementi koji se ocjenjuju moraju biti pozitivni ocjenama od 2 do 5:
Prisustvo i aktivnost na nastavi – uz samo prisustvo ocjenjuje se sudjelovanje u aktivnostima tijekom predavanja, a naročito vježbi kroz diskusije, postavljanja pitanja, timski rad, zadaće i slično.
Zadatak 1 (Z-1) – simulacija prijave na projekt na word obrascu projekta (ocjenjuje se rok predaje, ispravnost izrade zadatka, poštivanje svih uvjeta natječaja, relevantnost podataka, povezanost sa sličnim projektima u Hrvatskoj i EU, način prezentacije i slično).
Zadatak 2 (Z-2) – izračunavanje konkurentnosti ruralnih područja. Izrada zadatka se ne ocjenjuje, jer će sličan biti u pismenom dijelu ispita i stoga je izrađeni zadatak 2 uvjet za pristupanje pismenom ili usmenom dijelu ispita.
Pismeni ili usmeni ispit – sastoji se od 30 bodova (prolazna ocjena na 70%)

KONAČNA OCJENA = (prisustvo i aktivnost*0,1)+(Z-1*0,3)+(ispit*0,6)

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Objasniti važnost ruralnog razvoja i glavne razvojne čimbenike u ruralnom području Pisani ili usmeni ispit
Navesti opće karakteristike ruralnih područja u Hrvatskoj Pisani ili usmeni ispit
Nabrojiti institucije u funkciji ruralnog razvoja i podrške projektima Pisani ili usmeni ispit, rasprava tijekom nastave
Nabrojiti mjere ruralnog razvoja te izdvojiti mjere usmjere na mlade poljoprivrednike Pisani ili usmeni ispit, rasprava tijekom nastave
Nabrojiti dopunske djelatnosti na OPG-u Pisani ili usmeni ispit, rasprava tijekom nastave
Istražiti bazu projekata LEADER po ključnim riječima i zemljama članicama EU Rasprava tijekom nastave
Objasniti mogućnosti koje se mogu ostvariti apliciranjem na projekte ruralnog razvoja Zadatak 1, rasprava tijekom nastave
Popuniti prijavu na projekt kroz razvoj vlastite ideje ruralnog razvoja Zadatak 1
Izračunati indeks konkurentnosti ruralnog područja Zadatak 2, pisani ili usmeni ispit

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Predavanja Predavaona
1.1 Uvod u predmet. Opće karakteristike ruralnih područja, socio-ekonomska analiza ruralnih područja u Hrvatskoj 4
1.2 Glavni razvojni čimbenici u ruralnom području 3
1.3 Institucije i službe u području ruralnog razvoja, ruralni hubovi 5
1.4 Prioriteti, programi i mjere ruralnog razvoja u Hrvatskoj i EU 5
1.5 LAG-ovi, analiza projekata ruralnog razvoja u Hrvatskoj i usporedba s projektima LEADER programa u Europskoj uniji 5
1.6 Konkurentnost ruralnih područja 3
2 Vježbe Praktikum
2.1 Simulacija popunjavanja obrasca za prijavu na projekt vezan uz ruralni razvoj 2
2.2 Istraživanje najboljih projekata ruralnog razvoja s naglaskom na LEADER program, mogućnost terenske nastave 3
2.3 Povezivanje prijave sa sličnim programima u zemljama članicama EU 2
2.4 Izračunavanje konkurentnosti ruralnih područja 3
3 Seminari Predavaona
3.1 Prezentacija projektnih ideja 5
25 10 5

Obvezna literatura

  1. Ćorić, G. i sur. (2020): Priručnik za ruralni razvoj pomoću mobilnih ruralnih hubova, LAG Međimurski doli i bregi, Čakovec.
  2. Franić, R., Kumrić, O. (2008): Agrarna i ruralna politika II, ispitni materijali, skripta, Agronomski fakultet Sveulišta u Zagrebu, Zagreb
  3. Franić, R., Žimbrek, T., Grgić, Z. (2003.): Agrarna politika u Republici Hrvatskoj na putu od poljoprivrednoga do održivoga ruralnog razvitka, Društvena istraživanja, Vol.12 No.6 (68), Institut društvenih znanosti IVO PILAR, Zagreb
  4. Štambuk, M. (2015): Lica nigdine: društveni i prostorni okvir razvitka hrvatskog sela, Institut "Ivo Pilar", Zagreb (pojedina poglavlja), dostupno na: http://www.pilar.hr/images/stories/dokumenti/funkcionalni/lica_nigdine/LN-full.pdf

Preporučena literatura

  1. Čavrak, V. (2003): Održivi razvoj ruralnih područja Hrvatske, Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Vol.1 No. 1, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
  2. Istraživanje mogućnosti razvitka sela i seoskog prostora na području Zagrebačke županije – Program ruralnog razvitka 2006.-2013., Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Uprava za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, Zagreb, listopad 2005.
  3. Korisni linkovi: www.mps.hr (naglasak na programe i strategije Ministarstva poljoprivrede) http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/publications/bp_en.htm (naglasak na najuspješnije LEADER projekte po pojedinim zemljama EU)

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.