SUSTAVI UPRAVLJANJA KVALITETOM (227983)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

CILJ PREDMETA: Stjecanje osnovnih znanja iz područja upravljanja kvalitetom te posebnosti upravljanja kvalitetom u poljoprivredno-prehrambenim poslovnim sustavima. Upoznati studente s osnovnim karakteristikama modernog koncepta kvalitete, koji prelazi fizičko-kemijske karakteristike proizvoda i koji je uglavnom orijentiran prema zadovoljavanju potreba kupaca.

Vrsta kolegija

ECTS: 4.00

Surealizator
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69 bodova
Dobar (3): 70-79 bodova
Vrlo dobar (4): 80-89 bodova
Izvrstan (5): 90-100 bodova

Uvjeti za dobivanje potpisa

- Prisustvovanje predavanjima min. 50% (4/8)
- Izrađen seminarski rad (case study; prezentacija)

Opis

Dijelovi koji se ocjenjuju:
Aktivnost i prisustvovanje nastavi: 5-10 bodova
Projektni zadatak (seminar,case study): 15-30 bodova bodova
Pismeni ispit ili dva kolokvij: 40-60 bodova
Ukupno: 100 bodova

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
Prikazati povijesni razvoj koncepcije upravljanja kvalitetom.
Objasniti ključne pojmove iz područja kvalitete, normizacije, certifikacije i sustava upravljanja kvalitetom.
Procijeniti ulogu i važnost normizacije/standardizacije u području poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u suvremenom svijetu.
Razlikovati pojedine sustave/standarde upravljanja kvalitetom u poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji s naglaskom na doprinose pojedinih sustava.
Kritički komentirati probleme u pogledu sigurnosti i kvalitete hrane u zemlji i inozemstvu.
Opisati sastavnice koncepta sigurnosti hrane te institucionalni i zakonodavni okvir iz područja sigurnosti hrane.
Procijeniti značaj uspostave sustava kvalitete u okviru strategije uspješnog poslovanja poduzeća i njegove konkurentnosti.
Identificirati pojedina iskustva implementacije sustava kvalitete na primjerima iz prakse.
Razlikovati metode i alate u procjeni kvalitete sustava upravljanja.
Kreirati HACCP plan kroz utvrđivanje kritičnih kontrolnih točaka u proizvodnom procesu.
Identificirati ključne korake u procesu implementacije GLOBALGAP sustava.
Objasniti procesni pristup temeljen na normi ISO 22 000.
Razviti sposobnost komuniciranja sa stručnjacima iz područja kvalitete.
Prezentirati vlastite rezultate istraživanja široj publici na konkretnom primjeru.

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Dostupno na: https://www.vguk.hr/hr/448/Izvedbeni+plan+nastave+MUP+-+2020-2021. Predavaona
0 0 0

Obvezna literatura

  1. 1. Lazibat, T. (2009): Upravljanje kvalitetom, Znanstvena knjiga d.o.o., Zagreb 2. Skoko, H. (2000): Upravljanje kvalitetom, Sinergija, Zagreb 3. Babić, I.; Đugum, J. i sur. (2014): Uvod u sigurnost hrane, Inštitut za sanitarno inženirstvo Slovenije, Ljubljana 4. Injac, N. (2001): Mala enciklopedija kvalitete III. dio, Moderna povijest kvalitete, Oskar, Zagreb 5. Štajdohar-Pađen O. (2009): Plivati s ISO-om i ostati živ, Kigen d.o.o., Zagreb 6. Materijali s predavanja

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.