UPRAVLJANJE KVALITETOM U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI (249)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

CILJ PREDMETA: Stjecanje osnovnih znanja iz područja upravljanja kvalitetom te posebnosti upravljanja kvalitetom u poljoprivredno-prehrambenim poslovnim sustavima. Upoznati studente s osnovnim karakteristikama modernog koncepta kvalitete, koji prelazi fizičko-kemijske karakteristike proizvoda i koji je uglavnom orijentiran prema zadovoljavanju potreba kupaca.

Vrsta predmeta

  • Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment u poljoprivredi / Menadžment u poljoprivredi (Izborni predmet, 2. semestar, 1. godina)

ECTS: 4.00

Surealizator
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69 bodova
Dobar (3): 70-79 bodova
Vrlo dobar (4): 80-89 bodova
Izvrstan (5): 90-100 bodova

Uvjeti za dobivanje potpisa

- Prisustvovanje predavanjima min. 50% (4/8)
- Izrađen seminarski rad (case study; prezentacija)

Opis

Dijelovi koji se ocjenjuju:
Aktivnost i prisustvovanje nastavi: 5-10 bodova
Projektni zadatak (seminar,case study): 15-30 bodova bodova
Pismeni ispit ili dva kolokvij: 40-60 bodova
Ukupno: 100 bodova

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Objasniti i koristiti ključne pojmove iz područja kvalitete, normizacije, certifikacije i sustava upravljanja kvalitetom; Objasniti i procijeniti ulogu i važnost normizacije/standardizacije u području poljoprivredne i prehrambene proizvodnje u suvremenom svijetu; Usporediti i razlikovati pojedine sustave/ standarde upravljanja kvalitetom u poljoprivrednoj i prehrambenoj proizvodnji s naglaskom na doprinose pojedinih sustava; Identificirati i komentirati probleme u pogledu sigurnosti i kvalitete hrane u zemlji i inozemstvu; Imenovati i protumačiti temeljen zakonske propise iz područja sigurnosti hrane; Procijeniti i objasniti značaj uspostave sustava kvalitete u okviru strategije uspješnog poslovanja poduzeća i njegove konkurentnosti; Prikazati pojedina iskustva implementacije sustava kvalitete na primjerima iz prakse; Razviti sposobnost komuniciranja sa stručnjacima iz područja kvalitete; Prezentirati vlastite rezultate istraživanja široj publici Dva kolokvija ili pisani ispit Vježbe Seminar Diskusija i aktivnost na nastavi

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Dostupno na: https://www.vguk.hr/hr/448/Izvedbeni+plan+nastave+MUP+-+2020-2021. Predavaona
0 0 0

Obvezna literatura

  1. 1. Lazibat, T. (2009): Upravljanje kvalitetom, Znanstvena knjiga d.o.o., Zagreb 2. Skoko, H. (2000): Upravljanje kvalitetom, Sinergija, Zagreb 3. Babić, I.; Đugum, J. i sur. (2014): Uvod u sigurnost hrane, Inštitut za sanitarno inženirstvo Slovenije, Ljubljana 4. Injac, N. (2001): Mala enciklopedija kvalitete III. dio, Moderna povijest kvalitete, Oskar, Zagreb 5. Štajdohar-Pađen O. (2009): Plivati s ISO-om i ostati živ, Kigen d.o.o., Zagreb 6. Materijali s predavanja

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.