DESTINACIJSKI MENADŽMENT U RURALNOM TURIZMU (154332)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

CILJ PREDMETA: Upoznati studente s osnovnim principima destinacijskog menadžmenta u ruralnom turizmu.

Vrsta kolegija

ECTS: 4.00

Surealizator
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69%
Dobar (3): 70-79%
Vrlo dobar (4): 80-89%
Izvrstan (5): 90-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Seminar

Opis

Znanje studenata provjerava se i ocjenjuje kontinuirano tijekom trajanja predmeta „Destinacijski menadžment u ruralnom turizmu“. Pri tome se vrednuje nazočnost i sudjelovanje u nastavi i seminar.
Kao okvir za ocjenjivanje definiran je postotni udio ocjene za pojedine aktivnosti na predmetu, s tim da svi elementi koji se ocjenjuju moraju biti pozitivno ocijenjeni ocjenama od 2 do 5:
- Prisustvo i sudjelovanje u nastavi – 10%
- Seminar - 50%
- usmeni ispit – 40%
KONAČNA OCJENA = (prisustvo*0,1)+(seminar*0,5)+ (ispit*0,4)
Seminari moraju biti predani barem 10 dana prije ispitnog roka te se ispravljaju u roku od 5 dana. Na usmenom dijelu ispita kroz seminarski rad, provjeravaju se željeni ishodi učenja.

Opće kompetencije

Izrada podloge za donošenje poslovnih odluka
Primjena i prijenos praktičnog znanja
Primjena informacijskih sustava u poslovnom odlučivanju
Efektivno poslovno komuniciranje

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
1. Definirati i objasniti osnovne pojmove iz područja ruralnog turizma i destinacijskog menadžmenta
2. Nabrojati i razlikovati oblike ruralnog turizma s gledišta lokacije, turističke ponude i s obzirom na turističke atraktivnosti na ruralnom području
3. Objasniti i koristiti metodologiju turističke atrakcijske osnove
4. Identificirati i opisati najvažnije atrakcije u ruralnom turizmu
5. Klasificirati i rangirati atrakciju prema metodologiji turističke atrakcijske osnove
6. Navesti primjere dobre prakse ruralnog turizma u Hrvatskoj te marketinga u ruralnom turizmu
7. Identificirati matricu razvojnih i marketinških aktivnosti za planiranje razvoja destinacijskog menadžmenta ruralnog turizma
8. Identificirati najvažnije dionike bitne za razvoj destinacijskog menadžmenta ruralnog turizma na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini
9. Povezati ruralni turizam s gospodarskih i ruralnim razvojem
10. Prezentirati vlastite rezultate istraživanja široj publici

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Nastanak i razvoj ruralnog turizma Predavaona
1.1 Nastanak i razvoj ruralnog turizma 3
2 Oblici ruralnog turizma Predavaona
2.1 Oblici ruralnog turizma 2
3 Resursi i atrakcije ruralnog turizma Praktikum
3.1 Resursi i atrakcije ruralnog turizma 8
4 Potražnja i ponuda ruralnog turizma Praktikum
4.1 Potražnja i ponuda ruralnog turizma 4
5 Marketing u ruralnom turizmu Praktikum
5.1 Marketing u ruralnom turizmu 3
6 Destinacijski menadžment u ruralnom turizmu Predavaona
6.1 Destinacijski menadžment u ruralnom turizmu 5
7 Dionici razvoja destinacijskog menadžmenta ruralnog turizma na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini Predavaona
7.1 analiza dionika 2
8 Turistička atrakcijska osnova Praktikum
8.1 Turistička atrakcijska osnova 4
9 Proučavanje radova iz zbornika radova kongresa o ruralnom turizmu Praktikum
9.1 Proučavanje radova iz zbornika radova kongresa o ruralnom turizmu 2
10 Primjeri dobre prakse različitih selektivnih oblika turizma u ruralnom području. Primjeri dobre prakse vezane uz marketing u ruralnom turizmu. Praktikum
10.1 Primjeri dobre prakse različitih selektivnih oblika turizma u ruralnom području. Primjeri dobre prakse vezane uz marketing u ruralnom turizmu. 2
11 Prezentacije seminara Predavaona
11.1 Prezentacije seminara 5
25 10 5

Obvezna literatura

  1. Petrić, Lidija: Upravljanje turističkom destinacijom, Sveučilište u Splitu, Split, 2011.
  2. Svržnjak, Kristina, Kantar, Sandra, Jerčinović, S., Kamenjak, D.: Ruralni turizam – uvod u destinacijski menadžment, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Križevci, 2014.

Preporučena literatura

  1. Galičić, V., Laškarin, Marina: Putevi do zadovoljnoga gosta, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Opatija, 2011.
  2. Geić, S.: Menadžment selektivnih oblika turizma, Sveučilište u Splitu, Split, 2011.
  3. Kušen, E.: Turistička atrakcijska osnova, Institut za turizam, Zagreb, 2002.

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.