OSNOVE GENETIKE I OPLEMENJIVANJA BILJA (192568)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

Kroz ovaj predmet studenti će biti upoznati s osnovnim zakonitostima nasljeđivanja te s metodama oplemenjivanja s ciljem postizanja poboljšanih kvalitativnih i kvantitativnih svojstava kultiviranog bilja.

Vrsta kolegija

ECTS: 2.00

Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 65%
Dobar (3): 75%
Vrlo dobar (4): 85%
Izvrstan (5): 95%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito pohađanje nastave i vježbi.

Oblici nastave

  • Predavanja
  • Vježbe u praktikumu
  • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
Opisati građu stanice i interpretirati oplodnju i dvostruku oplodnju
Objasniti monohibridno i dihibridno križanje te primijeniti stečeno znanje u rješavanju zadataka
Opisati i povezati nasljeđivanje spola, multiple alele, spolno vezana svojstva i krvne grupe
Argumentirati mišljenje o induciranim mutacijama i genetičkom inžinjeringu
Nabrojiti i objasniti važnost centara porijekla kultiviranog bilja
Odabrati metodu oplemenjivanja ovisno o reproduktivnom sistemu vrste
Opisati sisteme genetske kontrole samooplodnje
Nabrojati pravce oplemenjivanja bilja, te predložiti daljne ciljeve u oplemenjivanju

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Uvod Predavaona
1.1 Uvod u predmet 1 0 0
2 Osnove genetike Predavaona
2.1 Građa stanice, dioba stanice, dvostruka oplodnja 4 0 1
2.2 Monohibridno križanje: dominantno, recesivno i intermediarno nasljedjivanje 2 1 0
2.3 Dihibridno nasljeđivanje, inhibitorni, epistatični i hipostatični geni 2 1 0
2.4 Nasljeđivanje spola, multipli aleli, spolno vezana svojstva, krvne grupe 2 0 1
2.5 Inducirane mutacije 1 0 1
2.6 Genetičko inženjerstvo 2 0 1
3 Osnove oplemenjivanja bilja Predavaona
3.1 Uvod, centri porijekla kulturnog bilja, zakon homolognih serija 4 0 1
3.2 Izbor metoda oplemenjivanja bilja ovisno o reproduktivnom sistemu vrste 2 0 2
3.3 Sistemi genetske kontrole stranooplodnje 2 0 1
3.4 Upoznavanje selekcijske stanice 0 1 0
3.5 Metode oplemenjivanja samooplodnih vrsta 2 0 1
3.6 Pravci oplemenjivanja (rodnost, fotoperiodizam, otpornost prema stresu), dihaploidi 3 0 1
3.7 Heterozis i primjena u oplemenjivanju bilja 3 0 2
30 3 12

Obvezna literatura

  1. 1. Pavlica Mirjana (2012). Mrežni udžbenik genetike PMF http://www.genetika.biol.pmf.unizg.hr/ 2. Pavlica Mirjana i Balabanić J. (2004). Genetika evolucija Školska knjiga 3. Martinčić J. i Kozumplik V. (1996). Oplemenjivanje bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek. 4. Borojević Katarina. (1986). Geni i populacija. Novi Sad. 5. Tamarin R.H. (1999). Principles of genetics. Mc Graw-Hill 6. Poehlman J.M. & D.A. Sleper. (1996). Breeding field crops. Iowa State University Press 7. Hayward M.D., N.O. Bosemark, I. Romagoso. (1993). Chapman & Hall 8. Wallace D.H. & W. Yan. (1998). Plant breeding and whole-system crop phisiology.CAB Int.

Preporučena literatura

  1. 1. Časopisi: Sjemenarstvo, Poljoprivreda, Agronomski glasnik.

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.