OSNOVE BIOMETRIKE I METODE IZRADE ZAVRŠNOG RADA (192570)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

Kolegij se sluša u VI semestru a predloženi sadržaj nadovezuje se na sve kolegije koje su studenti slušali i položili tijekom studija. Prema tome sadržaj po svojem karakteru i značaju nije samo komplementaran, već je i suplementaran, jer predstavlja završnu fazu izobrazbe studenata u kojoj se oni pripremaju za dizajniranje, organizaciju i provođenje pokusa u poljoprivredi.

Vrsta kolegija

ECTS: 2.00

Engleski jezik: R2

E-učenje: R1 (s elementima R2)

Surealizator

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
Definirati ukupnu varijabilnost, nabrojati i opisati sve čimbenike u poljoprivrednim istraživanjima koji utječu na pojavu varijabilnosti.
Postaviti nultu hipotezu prije dizajniranja pokusa
Izdvojitii sve relevantne literaturne izvore koji obrađuju problem istraživanja
Dizajnirati i provesti pokus u poljoprivredi
Raščlaniti ukupnu varijabilnost između i unutar grupa, odnosno članova pokusa
Izračunati razinu signifikantnosti dobivenih razlika između grupa ili članova pokusa, ovisno o djelovanju određenog faktora
Odrediti interakciju, kroz jačinu veze (izračunati jačinu korelacije) između pojedinih faktora
Interpretirati dobivene rezultate statističke provjere opravdanosti dobivenih razlika

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Osnove biometrike i metode izrade završnog rada Predavaona
1.1 Što je to biometrika i zašto je ona potrebna na stručnom studiju Poljoprivrede? Što su to istraživanja? Zašto se uopće provode istraživanja? Kakva istraživanja mogu biti? Što je to nulta hipteza? Koji su koraci (hodogram) u istraživanjima? Što je to varijabilnost? Čime je varijabilnost uvjetovana? Što su to metode deskriptivne statistike? 3
1.2 Primjenom metoda deskriptivne statistike odrediti parametre variabilnosti za konkretan uzorak. 1
1.3 Što je to frekvencija, a što distribucija frekvencija? Koja je razlika između normalne i Fisherove distribucije frekvencija? Što su to vezani, a što nevezani uzorci? Kako se utvrđuje opravdanost razlika glede određenog svojstva između uzoraka? 2
1.4 Testirati nultu hipotezu usporedbom razlika prosječnih vrijednosti dvaju uzoraka. 2
1.5 Što je to korelacija, a što regresija? 2
1.6 Izračunati korelacijski koeficijent i odrediti njegovu jačinu. 5 2
1.7 Faze planiranje i provođenja istraživanja u poljoprivredi: 1. Kako definirati problem? 2. Kako postaviti nultu hipotezu? 3. Kako dizajnirati pokus da bi se mogla provesti raščlamba varibilnosti? 4. Kako utvrditi jesu li razlike između grupa (tretiranja) opravdane? 5. Kako interpretirati dobivene razlike?
1.8 Izvršiti analizu podataka po konkretnim planovima pokusa 7
1.9 Kako osmisliti završni rad? Kako prikupiti potrebne litaraturne izvore? Metodologija izradbe i pisanja završnog rada? 3
1.10 Osmisliti završni rad. Prikupiti i interpretirati raspoložive literaturne izvore. 10
15 12 10

Obvezna literatura

 1. Vasilj, Đ. (2000) Biometrika i eksperimentiranje u bilinogojstvu. Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb.
 2. Knezović, Z., Mandić, A. i Primorac, J. (2020.) Pokusi u poljoprivredi. (sveučilišni udđbenik) Sveučilište u Mostaru, Mostar.
 3. Knezović, Z. (2019.) Biometrika. (sveučilišni udžbenik) Sveučilište u Mostaru, Mostar.
 4. Žugaj, M., Dumičić, K. I Dušak, V. (2006.) Temelji znanstvenoistraživačkog rada. (sveučilišni udžbenik) Fakultet organizacije i informatike, Varaždin.

Preporučena literatura

 1. Hill, T. & Lewicki, P. (2007) STATISTICS: Methods and Applications. StatSoft, Tulsa, OK.
 2. Srečec, S., Kvaternjak, I., Kaučić, D. & Marić, V. (2004) Rast hmelja i akumulacija alfa kiselina u normalnim i ekstremnim klimatskim prilikama. ACS. Agriculturae conspectus scintificus, 69 (2-3), 56-62.
 3. Srečec, S., Kvaternjak, I., Kaučić, D., Špoljar, A. & Erhatić, R. (2008) Influence of Climatic Conditions on Accumulation of α -acids in Hop Cones. Agriculturae Conspectus Scientificus, 73 (3), 161-166.
 4. Srečec, S., Rezić, T., Šantek, B. & Marić, V. (2009) Hop pellets type 90 : Influence of manufacture and storage on losses of α-acids. Acta alimentaria, 38 (1), 141-147. doi:10.1556/AAlim.2008.0014.
 5. Srečec, S., Zechner-Krpan, V., Marag, S., Špoljarić, I., Kvaternjak, I. & Mršić, G. (2011) Morphogenesis, volume and number of hop (Humulus lupulus L.) glandular trichomes, and their influence on alpha acids accumulation in fresh bracts of hop cones. Acta botanica Croatica, 70 (1), 1-8. doi:10.2478/v10184-010-0017-2.
 6. Srečec, S. (1998) Proizvodne osobine kultivara hmelja srednjoeuropske provenijencije (Humulus lupulus, L.) u agroekološkim uvjetima podkalničkog kraja i mogućnosti proizvodnje hmelja u potkalničkom kraju. Sjemenarstvo, 15 (3/4), 169-178.
 7. Srečec, S., Habijanec, S. & Kaučić, D. (2001): Proizvodna iskustva hmeljara sjeverozapadne Hrvatske u klimatski ekstremno nepovoljnim godinama 1999. i 2000.. Hmeljarski bilten (Hop bulletin), 8 (1), 57-62.
 8. Srečec, S., Čeh, B., Savić-Ciler, T. & Ferlež Rus, A. (2013): Empiric mathematical model for predicting the content of alpha-acids in hop (Humulus lupulus L.) cv. Aurora. SpringerPlus, 2 (1), 59-67. doi:10.1186/2193-1801-2-59.
 9. Štefanec, J., Pleadin, J., Bauman, I. & Srečec, S. (2013): Decreasing deoxynivalenol concentration in maize within the production chain of animal feed. Agro food industry hi-tech, 24 (1), 62-64.
 10. Mršić, G., Njari, B., Srečec, S., Petek, M., Cvrtila Fleck, Ž., Živković, M., Špiranec, K., Špoljarić, D., Mihelić, D., Kozačinski, L. & Popović, M. (2013): Kemijska ocjena kakvoće pilećeg mesa podrijetlom od tovnih pilića hranjenih uz dodatak pripravka plemenite pečurke Agaricus bisporus. Meso : prvi hrvatski časopis o mesu, 15 (4), 300-306.
 11. Kozačinski, L., Mršić, G., Srečec, S., Grizelj, J., Vince, S., Špoljarić, B., Pajurin, L., Sigurnjak, J., Siročić, V., Ćuk, A., Cvrtila Fleck, Ž., Živković, M., Špiranec, K., Špoljarić, D., Čop, M., Špoljarić, I., Mihelić, D. & Popović, M. (2014): Kemijska ocjena kakvoće mlijeka podrijetlom od ovaca hranjenih s dodatkom pripravka plemenite pečurke Agaricus bisporus. Veterinarska stanica : znanstveno-stručni veterinarski časopis, 45 (4), 239-248.

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.