OSNOVE BIOMETRIKE I METODE IZRADE ZAVRŠNOG RADA (192570)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Kolegij se sluša u VI semestru a predloženi sadržaj nadovezuje se na sve kolegije koje su studenti slušali i položili tijekom studija. Prema tome sadržaj po svojem karakteru i značaju nije samo komplementaran, već je i suplementaran, jer predstavlja završnu fazu izobrazbe studenata u kojoj se oni pripremaju za dizajniranje, organizaciju i provođenje pokusa u poljoprivredi.

Vrsta predmeta

  • Preddiplomski Stručni studij Poljoprivreda / Bilinogojstvo (Obvezni predmet, 6. semestar, 3. godina)
  • Preddiplomski Stručni studij Poljoprivreda / Menadžment u poljoprivredi (Obvezni predmet, 6. semestar, 3. godina)
  • Preddiplomski Stručni studij Poljoprivreda / Zootehnika (Obvezni predmet, 6. semestar, 3. godina)

ECTS: 2.00

Engleski jezik: R2

E-učenje: R1 (s elementima R2)

Surealizator
Ocjenjivanje

Dovoljan (2):
Dobar (3):
Vrlo dobar (4):
Izvrstan (5):

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Definirati ukupnu varijabilnost, nabrojati i opisati sve čimbenike u poljoprivrednim istraživanjima koji utječu na pojavu varijabilnosti. Pismeno
Postaviti nultu hipotezu prije dizajniranja pokusa Pismeno
Izdvojitii sve relevantne literaturne izvore koji obrađuju problem istraživanja Pismeno
Revidirati nultu hipotezu na osnovi izdvojenih relevantnih literaturnih izvora koji obrađuju konkretan problem Pismeno
Dizajnirati i provesti pokus u poljoprivredi Pismeno i usmeno
Raščlaniti ukupnu varijabilnost između i unutar grupa, odnosno članova pokusa Pismeno
Izračunati razinu signifikantnosti dobivenih razlika između grupa ili članova pokusa, ovisno o djelovanju određenog faktora Pismeno
Odrediti interakciju, kroz jačinu veze (izračunati jačinu korelacije) između pojedinih faktora Pismeno
Interpretirati dobivene rezultate statističke provjere opravdanosti dobivenih razlika Pismeno

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Osnove biometrike i metode izrade završnog rada Predavaona
1.1 Što je to biometrika i zašto je ona potrebna na stručnom studiju Poljoprivrede? Što su to istraživanja? Zašto se uopće provode istraživanja? Kakva istraživanja mogu biti? Što je to nulta hipteza? Koji su koraci (hodogram) u istraživanjima? Što je to varijabilnost? Čime je varijabilnost uvjetovana? Što su to metode deskriptivne statistike? 3
1.2 Primjenom metoda deskriptivne statistike odrediti parametre variabilnosti za konkretan uzorak. 1
1.3 Što je to frekvencija, a što distribucija frekvencija? Koja je razlika između normalne i Fisherove distribucije frekvencija? Što su to vezani, a što nevezani uzorci? Kako se utvrđuje opravdanost razlika glede određenog svojstva između uzoraka? 2
1.4 Testirati nultu hipotezu usporedbom razlika prosječnih vrijednosti dvaju uzoraka. 2
1.5 Što je to korelacija, a što regresija? 2
1.6 Izračunati korelacijski koeficijent i odrediti njegovu jačinu. 2
1.7 Faze planiranje i provođenja istraživanja u poljoprivredi: 1. Kako definirati problem? 2. Kako postaviti nultu hiptezu? 3. Kako dizajnirati pokus da bi se mogla provesti raščlamba varibilnosti? 4. Kako utvrditi jesu li razlike između grupa (tretiranja) opravdane? 5. Kako interpretirati dobivene razlike? 5
1.8 Kako osmisliti završni rad? Kako prikupiti potrebne litaraturne izvore 3
1.9 Osmisliti završni rad. Prikupiti i interpretirati raspoložive literaturne izvore. 10
15 5 10

Obvezna literatura

  1. Vasilj, Đ. (2000) Biometrika i eksperimentiranje u bilinogojstvu. Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb.

Preporučena literatura

  1. Hill, T. & Lewicki, P. (2007) STATISTICS: Methods and Applications. StatSoft, Tulsa, OK.
  2. Srečec, S., Kvaternjak, I., Kaučić, D. & Marić, V. (2004) Rast hmelja i akumulacija alfa kiselina u normalnim i ekstremnim klimatskim prilikama. ACS. Agriculturae conspectus scintificus, 69 (2-3), 56-62.
  3. Srečec, S., Kvaternjak, I., Kaučić, D., Špoljar, A. & Erhatić, R. (2008) Influence of Climatic Conditions on Accumulation of α -acids in Hop Cones. Agriculturae Conspectus Scientificus, 73 (3), 161-166.
  4. Srečec, S., Rezić, T., Šantek, B. & Marić, V. (2009) Hop pellets type 90 : Influence of manufacture and storage on losses of α-acids. Acta alimentaria, 38 (1), 141-147. doi:10.1556/AAlim.2008.0014.
  5. Srečec, S., Zechner-Krpan, V., Marag, S., Špoljarić, I., Kvaternjak, I. & Mršić, G. (2011) Morphogenesis, volume and number of hop (Humulus lupulus L.) glandular trichomes, and their influence on alpha acids accumulation in fresh bracts of hop cones. Acta botanica Croatica, 70 (1), 1-8. doi:10.2478/v10184-010-0017-2.

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.